Правилно съхраняване на фуражите

Сложността на съхранение на зърнените фуражи произлиза от обстоятелството, че те са живи организми, в които протичат сложни биохимични процеси

Зърната са богати на хранителни вещества, които при подходящи условия – най-често влага и температура, се подлагат на въздействието на различни гнилостни процеси. Освен това концентрираните фуражи са основна или предпочитана храна на много вредители и гризачи.
КОМБИНИРАНИТЕ ФУРАЖИ
Те представляват механичен сбор (смеска) от храни, богати на белтъчини, мазнини, въглехидрати, ензими и др., на които въздействат освен споменатите процеси и най-различни химични явления като окисляване (гранясване на мазнините), инактивиране на някои добавки или взаимодействие между отделните съставки.
Освен зърнените фуражи през отделните годишни сезони в стопанствата се използват значителни количества тревни и сочни фуражи, сено, слама, някои от които са с малко трайност и подлежат на разваляне.
КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ФУРАЖИ
Към тях спадат зърнените фуражи, отпадъците от мелничарската промишленост, производите от преработване на техническите култури (кюспета, съдържащи около 6-10% мазнини и шротове, при които мазнините са екстрахирани с органични разтворители и са около 1-2%). Освен това често се внасят и се произвеждат значителни количества белтъчни-биоконцентратни смески (ББС), които са с определен срок на годност. ББС се смесват в предписан от производителя процент зърнени фуражи за произвеждане на комбинирани фуражи за животни и птици.
МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЗЪРНОТО
Зърната на фуражите се състоят от: външна обвивка, вътрешна обвивка, брашнена ядка и зародиш. Зърното на пшеницата например се състои от: трислойна външна обвивка – епикарп, мезокарп и ендокарп, която е основната съставка на пшеничните трици. Тя в зависимост от сорта представлява 13-15на сто от масата на зърното. В най-горния слой се намират дихателните отвори, чрез които се извършва въздухообменът (дишането на зърното). Вътрешната плодна обвивка заема около 8 на сто от масата и покрива зародиша. Брашнената ядка представлява 70-75 на сто от масата на зърното. Клетъчната тъкан е запълнена със скорбяла и белтъчини. Тяхното процентно съотношение варира в широки граници в зависимост от вида и сорта на растенията. Зародишите са богати на мазнини, необходими за бъдещото развитие на младите растения.
ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ФУРАЖИТЕ
Фуражите имат разнообразен и сложен химичен състав. Химичният състав зависи от вида и сорта на културата, състава на почвата, употребяваните торове, време на прибиране, срок и условия на съхранение и други фактори.
От най-съществено значение за правилното съхранение на фуражите в процентното съдържание на влага (вода) в тях. Те се смятат за сухи, когато водното им съдържание е около 11-13 на сто, за средно сухи – около 13-14 на сто, и за мокри – над 17-18 на сто.
Водното съдържание зависи от времето на прибиране, фазата на зрялост, начина на изсушаване, транспортиране и съхранение, от климатичните условия, сезона и относителната влажност на въздуха вътре и вън от помещението.
Фуражите, особено зърнените като цяло или някои от техните съставки, имат способността да поемат до 60-70 на сто влага. При поемане на повече вода те преминават от състояние на относителен покой в състояние на вегетация. Започват биохимични процеси, които при по-дебел пласт причиняват повреждане на фуражите като прорастване, потъмняване, плесенясване, запарване, запалване и т. н., които водят до тяхното разваляне и непригодност за използване.
От това следва заключението, че при съхранение на фуражите трябва да се държи сметка за:

  • температурата на въздуха в помещението,
  • съдържание на вода във фуражите (влага) и
  • въздухообмен, както в помещението, така и между съставките (зърната) на фуражите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X