EК одобри литовска схема на стойност 2 милиона евро за подпомагане на овощарството

Европейската комисия одобри литовска схема на стойност 2 милиона евро за подпомагане на овощарството, по-специално на производителите на ябълки, в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от Комисията на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства. Целта на схемата е да подпомогне нуждите от ликвидност на отговарящите на условията бенефициенти и да им помогне да преодолеят финансовите си затруднения, свързани с повишаването на цените на енергията и други ключови суровини поради настоящата криза.

Комисията установи, че литовската схема е в съответствие с условията, посочени във временната рамка за кризисни ситуации. По-специално, помощта (i) няма да надвишава 250 000 евро на бенефициент; и (ii) ще бъдат предоставени не по-късно от 31 декември 2023 г. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б). ДФЕС и условията, посочени във Временната рамка при кризи. Въз основа на това Комисията одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X