Съветът на ЕС изиска от ЕК допълнителна оценка на въздействие за стратегията „От фермата до трапезата“

Европейският съвет гласува вчера в подкрепа на решение с ясно послание, адресирано до Европейската комисия:  Спешно да бъде изготвена допълнителна оценка на въздействие за по-широките ефекти от планираното намаление с 50 на сто на препаратите за растителна защита. 

Асоциацията на европейските фремери Copa-Cogeca, която от години настоява за подобна оценка, приветства това решение и изразява съжаление, че след 2 години дебат по въпроса такава все още не е направена.

На 22 юни 2022 г., като част от своята стратегия „От фермата до вилицата“, Комисията представи на Европейският парламент и на Съвета предложение за регламент относно устойчивото развитие на употребата на продукти за растителна защита (SUR), изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115.  Предложението въвежда правно обвързващи цели на Съюза за намаляване на употребата на пестициди с 50%, като същевременно задължава държавите-членки да определят национални цели за намаляване на прилаганите в земеделието активни вещества, които да постигнат тази обща цел.

След публикуването на стратегията „От фермата до вилицата“ през май 2020 г. Copa и Cogeca, заедно с водещи организации, представителни на агро-хранителната верига, непрекъснато настояват за изготвянето на  цялостна оценка на въздействието на кумулативните ефекти, които изпълнението на стратегията ще има, с акцент върху продоволствената сигурност.

В тази връзка Copa и Cogeca приветстват решението, прието от Съвета на ЕС, че „оценката на въздействието, придружаваща предложението, не отчита възможните дългосрочни въздействия на предложения регламент върху продоволствената сигурност в съюза” и „фактът, че оценката на въздействието е сключена преди войната в Украйна и кризата с цените на енергията, торовете и храните допълнително потвърждава опасенията на производителите“.

В светлината на настоящите обстоятелства е изключително важно добивите от земеделските култури  да останат стабилни, а земеделците да имат възможност да произвежда достатъчно висококачествени и достъпни хранителни  продукти. В продължение на много години обществото
приемаше продоволствената сигурност и достъпността на евтина храна за даденост. Но сегашната ситуация показва, че този баланс е изключително крехък, се казва в становището на Copa-Cogeca.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X