Да си припомним: Какво са FOB и CIF

Най-често използваният термин е FOB (Free On Board) – ФРАНКО БОРД (уговорено пристанище за натоварване)

Терминът „Франко борд“ означава, че продавачът е осъществил задълженията си по доставката, когато стоката е преминала през/над борда на посочен от купувача съд/кораб в уговореното пристанище за натоварване. При условията на термина FOB на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износа. За обикновените фермери е трудно да продават по условия FOB, тъй като по тях има доста разходи за транспорт, натоварване и миттнически задължения. Необходими са и големи количества. По условия FOB продават търговците, които трябва да калкулират всички тези разходи в своята цена.

КАКВО КАЗВА ТЕОРИЯТА

Терминът франкировка обикновено се използва на български в това значение, като понякога се нарича с по-общия термин„условия на доставка“ или „база на цената“.

Това е уговорка в договора, определяща място (склад, гара, селище или др.), до което продавачът поема отговорността и разходите (в цената) за натоварване, превозване, разтовараване на стоката и пр. Често (без франкировките от група C) това е и мястото, до което продавачът носи рисковете от повреждане и/или погубване на стоката. След това място отговорността, разходите и рисковете са за купувача.

Обикновено франкировката се пояснява с израз, включващ думата „франко“, която означава „свободно от (договореното място)“.

С оглед да се избягват недоразумения между договарящите се страни и да се улеснят преговорите им през 1936 г.се приемат унифицирани Международни правила за тълкуване на търговските термини, известни като Инкотермс (Incoterms, съкратено от International Commercial Terms). За всяка франкировка са описани много подробно (на няколко страници) задълженията по доставката поотделно на продавача и на купувача.

Правилата „Инкотермс“ са претърпели няколко редакции, като са внесени в тях изменения и допълнения както по броя и названията на франкировките, така и по съдържанието им – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 г. Последната редакция на документа е „Инкотермс-2010“.

Започвайки от редакцията от 1990 г., за улеснение франкировките са групирани според разпределението на задълженията между 2-те договорни страни:

$1·         група E – продавачът само предоставя стоката на купувача (обикновено в свой склад);

$1·         група F – продавачът предоставя стоката на превозвача, определен от купувача;

$1·         група C – продавачът осигурява превоза, без да поема риска от загуба или повреда на стоката и/или допълнителни разходи;

$1·         група D – продавачът поема всички разходи и рискове за доставка на стоката до нейното местоназначение.

 „Инкотермс-2000“ описва следните 13 франкировки (с пълното/съкратеното название на английски с превод на български):

$1·         EXW / EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)

$1·         FCA / Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)

$1·         FAS / Free Alongside Ship (named port of shipment) франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)

$1·         FOB / Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)

$1·         CFR / Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

$1·         CIF / Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

$1·         CPT / Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)

$1·         CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)

$1·         DAF / Delivered At Frontier (named place) = доставено до граница (уговорено място)

$1·         DES / Delivered Ex Ship (named port of destination) = доставено от кораб (уговорено пристанище в местоназначението)

$1·         DEQ / Delivered Ex Quay (named port of destination) = доставено от кей (уговорено пристанище в местоназначение)

$1·         DAP / Delivered at Place (named place of destination) = доставка на място(уговорено местоназначение)

$1·         DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X