Всичко за почвения микробиом

МИКРОБЕН ХРАНИТЕЛЕН ЦИКЪЛ
- Микроорганизмите разграждат органичния материал, за да освободят наличните в растенията неорганични хранителни вещества.
- Биологичната азотна фиксация се извършва от широк набор от диазотрофни бактерии и археи, като растителни симбионти като Rhizobium и Bradyrhizobium или свободно живеещи диазотрофи като Azospirillum и Azotobacter.
- Фосфат-разтворимите бактерии и гъбички включват Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, Burkholderia, Penicillium и Aspergillus, но много други непрекъснато се идентифицират.

 НАСЪРЧАВАНЕ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА И ТОЛЕРАНТНОСТ НА АБИОТИЧЕН СТРЕС
- Растенията набират микроорганизми, стимулиращи растежа на растенията (PGPM), които стимулират и регулират растежа на растенията.
- Бактерии като Pseudomonas, Bacillus, Arthrobacter и Azospirillum и гъбички като Trichoderma и Laccaria могат да произвеждат или променят нивата на фитохормоните.

КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕСТИ
- Свързаните с корените микроорганизми насърчават здравето на растенията чрез индиректни механизми, като конкуренция с патогени за физическо пространство и ресурси или индуциране на системна резистентност и подготовка за подобрена защита.
- Добре познатите бактерии със способности за биоконтрол срещу насекоми и нематоди принадлежат към родовете Bacillus, Pseudomonas и Streptomyces.
- Често срещаните ентомопатогенни гъби включват Beauveria, Metarhizium, Entomophthora и Verticillium, които все повече се използват в търговски формулировки срещу вредители.

РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОКСИНИ И ЗАМЪРСИТЕЛИ
- Почвените микроорганизми могат да разграждат органични замърсители като синтетични полимери или хербициди.
- Потенциалните микробни разградители включват бактериални родове като Alcaligenes, Bacillus, Flavobacterium, Pseudomonas, Rhodococcus и Streptomyces и гъбични родове като Aspergillus, Fusarium, Penicillium и Trichoderma.

Специфични микробни консорциуми могат да се прилагат в селскостопанската практика за улесняване на кръговрата на хранителните вещества и отключване на потенциала за добив на културите. Балансираните формули, включващи богати на бактерии инокуланти, като тези, включени в портфолиото от биоторове на Asfertglobal, са показали, че подобряват наличността на хранителни вещества в почвата и естествено повишават производителността на културите.

📷 Изображение: преглед на ключови микробни функции в системата растение-почва (източник на информация и кредити: Hartmann & Six 2022; DOI: 10.1038/s43017-022-00366-w).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X