През февруари – температурни амплитуди и нормални валежи

Настъпилото застудяване в края на януари, след необичайно високите за сезона температури, възстанови покоя при есенните посеви и възпрепятства преждевременното развитие при част от костилковите овощни видове.

През февруари агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. През повечето дни от първото десетдневие те ще се определят от поднормени температури, но без критични минимални стойности за зимуващите земеделски култури.

В по-голямата част от страната се прогнозират валежи от сняг
В по-голямата част от страната, с изключение на югоизточните райони и по Черноморието, се прогнозират валежи от сняг, образуване на снежна покривка и подобрение на условията за зимуване на есенните посеви.

В началото на второто десетдневие се очаква омекване на времето и промяна в агрометеорологичните условия
Прогнозираните температури до края на февруари в по-голямата част от полските райони ще бъдат близки до климатичните норми и ще поддържат в покой зимните житни култури. Изключения се очакват отново в южните райони и по Черноморието. В тези райони през второто десетдневие се прогнозират средноденонощни стойности около и над биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви.

В края на февруари при посевите с пшеница ще се наблюдават фазите трети лист и братене.

Минусови температури до -13 градуса в условия без снежна покривка ще представляват опасност за част от зимуващите посеви
През месеца прогнозираните минимални температури, от порядъка на минус 12-13оС, са над критичните за встъпилите във фаза братене зимни житни култури. Тези стойности, в условия без снежна покривка, ще представляват опасност за посевите зимуващи във фаза трети лист (агростанциите: Кнежа, Търговище, Кюстендил, Пазарджик, Чирпан, Сливен, Ямбол, Долни чифлик).

Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси
Очакваните валежи през февруари, около и над климатичните норми, ще увеличават почвените влагозапасите в еднометровия и двуметровия слой.

Падналите значителни валежи през второто и третото десетдневие на януари, на много места в страната над 60-70l/m², а в част от южните райони – над 120-130 l/m² (Хасково-165 l/m², Кърджали- 214 l/m², Чирпан-133 l/m², Стара Загора-144 l/m²), рязко повишиха нивото на влагозапасите при зимните житни култури.

В по-голямата част от полските райони общият воден запас при есенните посеви в еднометровия почвен слой достигна нива над 90% от ППВ (пределната полска влагоемност).

Провеждане на сезонни агротехнически мероприятия
През февруари по-подходящи условия за провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви, за извършване на зимни растителнозащитни пръскания при овошките ще има през второто десетдневие.

Честите валежи през месеца ще поддържат преовлажнени горните почвени слоеве, което ще възпрепятства подхранването на есенните посеви с азотни минерални торове и провеждането на предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X