Вносът на земеделски продукти в ЕС расте

Месечните търговски потоци на селскостопански и хранителни продукти в ЕС са достигнали рекордна стойност от 36,5 милиарда евро през октомври 2022 г. Делът на вноса на селскостопански храни в ЕС се е увеличил, достигайки 15,7 милиарда евро през отчетния месец. Това представлява 3 процента разлика спрямо предходния месец. Повишените цени на соевия шрот, рапицата, пшеницата и слънчогледовото олио са довели до този ръст. Макар че е отбелязал лек месечен спад, износът на селскостопански храни от ЕС остава силен със стойност от 20,7 милиарда евро. Като цяло, и въпреки увеличения внос, търговският баланс на ЕС остава положителен на ниво 5 милиарда евро. Това са основните констатации в последния месечен доклад за търговията със селскостопански храни, публикуван днес от Европейската комисия.

Докладът също така се фокусира върху развитието на производството и потреблението на пшеница и царевица в различни региони на света.

Износ

В стойностно изражение износът на селскостопански храни от ЕС е намалял с 1,2 процента на месечна база. Намаляването на износа от ЕС се дължи основно на спада в износа на спиртни напитки и ликьори, както и на сирене и извара. Увеличението от 3 процента на износа за Китай частично компенсира спада на износа за САЩ (-5 процента) и Обединеното кралство (-2 процента). Независимо от това месечно понижение, износът на селскостопански храни от ЕС за САЩ и Обединеното кралство никога не е бил по-висок. През първите десет месеца на 2022 г. износът на ЕС за САЩ е достигнал 24,4 милиарда евро. Това е с 29 процента повече от тригодишната средна стойност за същия период година по-рано. По същия начин износът на ЕС за Обединеното кралство от януари до октомври 2022 г. на стойност 39,5 милиарда евро е с 15 процента по-висок от този през 2021 г.

Внос

Бразилия и Украйна са първите две страни по внос на селскостопански храни в ЕС. Вносът от Бразилия е намалял със 17 процента през октомври 2022 г. в сравнение с предходния месец. Въпреки това вносът от Украйна се е увеличил с 25 процента през отчетния месец, като царевица, слънчогледово олио, слънчогледово семе и рапица представляват 70 процента от вноса в ЕС. Стойността на вноса от Украйна и Бразилия е с 20 процента по-висока от тази на третия най-важен доставчик на селскостопански хранителни продукти в ЕС – Великобритания.

Обемите на внесеното палмово масло са намалели с 16 процента в сравнение със същия период на 2021 г., докато вносът на царевица се е увеличил с 66 процента.

Модел на производство и потребление на пшеница и царевица в отделни региони на света

Пандемията от Ковид-19 и най-вече руската инвазия в Украйна застрашиха глобалната продоволствена сигурност и поминъка на милиони хора по света. Европейската комисия си сътрудничи с партньори на всички нива, за да подкрепи усилията за доставяне на храна на тези, които се нуждаят най-много от нея, и да помогне на засегнатите фермери. Днешният доклад включва раздел, представящ историческата еволюция (от 1961 г. до 2019 г.) в потреблението и производството на пшеница и царевица в Европа, Централна Азия, Азия-Океания, Африка и Америка.

В обобщение, Азия е имала дефицит на пшеница поради увеличеното потребление от 60-те години на миналия век, което е само частично компенсирано от по-високи производствени обеми. В Африка дефицитът се е увеличил особено много от началото на 21 век поради подобни причини. Други региони на света са нетни износители. Що се отнася до царевицата, ЕС има лек дефицит в производството в сравнение с потреблението си, докато Америка е най-големият регион за износ (главно САЩ, Бразилия и Аржентина). 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X