Синтетичните торове хранят растенията, а органичните – почвата

Много е важно да се знае и спазва балансът на потреблението на химични и органични вещества, необходимостта и съществуването на нито едно от тях не може да бъде пренебрегнато. Нарастващото население изисква повече храна, а от друга страна, ако не се поддържа здравето и плодородието на почвата, този обем производство на храна не е възможен. Следователно необходимостта от използване на химически торове, както и органична материя заедно е съвсем ясна.

Здравата почва произвежда здрави култури, които от своя страна са отговорни за човешкото здраве. Важно е да се разбере разликата между органичен материал и органична материя. Купчина растителен и животински материал като листа, тор и други органични отпадъци, изхвърлени в почвата, не се нарича органична материя, а органичен материал. Органичният материал, когато въздейства върху различни почвени микроорганизми и се разложи на хумус, става органична материя. Органичният материал е нестабилен, докато органичната материя е стабилна в почвата.

Почвената органична материя включва микроорганизми (10-40%) и устойчива органична материя (40-60%). Количеството органична материя е силно повлияно от температурата, влажността на почвата, насищането с вода, структурата на почвата, топографията, солеността, киселинността, растителността и производството на биомаса. Някои ползи от органичната материя в почвата:

Физически ползи:
• Подобрява стабилността на агрегата, подобрявайки проникването на вода и аерацията на почвата, намалявайки оттичането.
• Подобрява капацитета за задържане на вода.
• Намалява лепкавостта на глинестите почви, което ги прави по-лесни за обработка.
• Намалява образуването на кора по повърхността, улеснявайки подготовката на почвата.

Химически ползи:
• Повишава CEC на почвата или нейната способност да задържа и доставя с времето основни хранителни вещества като калций, магнезий и калий.
• Подобрява способността на почвата да устои на промяна на pH; това също е известно като буферен капацитет.
• Ускорява разграждането на почвените минерали с течение на времето, като прави хранителните вещества в минералите достъпни за усвояване от растенията.

Биологични ползи:
• Осигурява храна за живите организми в почвата.
• Подобрява почвеното микробно биоразнообразие и активност, което може да помогне за потискането на болести и вредители.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X