Значение на кобалта (Co) в почвата

Кобалтът (Co) има относително ниско съдържание в земната кора (средно съдържание от 26,6 мг/кг).

  • Признат като полезен елемент за бобовите култури в значително ниски концентрации (0,1-10 μg/g биомаса), но не е категоризиран като основен елемент за други култури.
  • Структурна съставка на коензима кобаламин в родовете Rhizobium (симбиотични N-фиксиращи бактерии), стимулира активността на няколко ключови ензима и улеснява биологичната азотна фиксация.

 ФУНКЦИЯ
-> Има роля в регулирането на специфични процеси на растеж, включително удължаване на колеоптила, разширяване на листата и развитие на пъпки (ефект върху метаболизма на ауксина и еластичността на клетъчната мембрана).
-> Участва във физиологичните процеси, включително синтеза на фотосинтетични пигменти, метаболизма на аминокиселините и биосинтезата на алкалоиди.
-> Повлиява устойчивостта на културите към суша чрез регулиране на поглъщането на вода и намаляване на скоростта на транспирация.
-> Ефект върху стимулирането на антиоксидантните ензими (SOD, CAS, POX) и забавено стареене (инхибиране на биосинтезата на етилен).
-> Натрупването му във вакуолата и клетъчната стена се счита за механизъм за резистентност за растенията за борба с Co токсичността.

 НАЛИЧНОСТ

  • Около 50% от кобалта в растителните тъкани присъства в йонна форма, 20% – под формата на кобамидни съединения, а останалата част е част от витамин В12.
  • Бионаличността на Co зависи от pH на почвата, концентрацията на Co, спецификацията и разпределението
  • Наличността на Co се влияе от наличието на Fe и Mn оксиди и глинести минерали, съдържанието на органична материя в почвата и редокс потенциала на почвата.
  • След като се абсорбира от растението, Co се натрупва предимно в корените.

 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРАКТИКА
-> Добивите отнемат от 5 до 50 г/ха кобалт.
-> Бобовите култури, захарното цвекло, пшеницата, оризът и гроздето са най-чувствителни към недостиг на кобалт.
-> При съдържание на кобалт в храната на животните под 0,07 mg на 1 kg сухо сено се появяват симптоми на дефицит на Co и ефективността на производството намалява.

 Изображение: обобщение на факторите, влияещи върху наличието на Co в почвата

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X