Интегрираното управление на вредителите не успява да се наложи във Франция

Интегрираното управление на вредителите (IPM) не успява да спечели популярност във Франция, въпреки че се насърчава както от ЕС, така и от френските власти и има доказани ползи за фермерите и околната среда.

IPM се състои от голямо разнообразие от стратегии като ротация на културите и заместване на химически пестициди – всички те изискват преразглеждане на екосистемата като цяло.

Подобни практики обаче не са широко разпространени във Франция.

Докато продажбите на продукти за растителна защита спаднаха рязко през 2019 г., те се възстановиха с 23% през 2020 г. „През последните 10 години те останаха на високи нива“, признава правителството.

Още през 2008 г. планът на правителството Ecophyto имаше за цел да намали наполовина употребата на пестициди в рамките на десет години, като същевременно поддържа конкурентоспособен селскостопански сектор. Това беше последвано от отлагане на крайния срок до 2025 г. в рамките на Ecophyto II, след това II +.

За да постигне това, Франция възнамерява да „засили разпространението на принципите на интегрираната защита на културите“.

Но за François Veillerette, говорител на неправителствената организация Générations futures, „държавата не предлага никакви лостове“ за обобщаване на IPM, „освен може би таксата върху дифузното замърсяване, но това едва ли е възпиращ фактор“.

Този данък върху дифузното замърсяване, съобразен с това колко токсични и опасни са използваните вещества, беше създаден, за да насърчи фермерите да използват по-малко замърсяващи продукти и да премахнат или намалят употребата им чрез прилагане на по-екологични практики.

През 2020 г. Сметната палата на Франция разкритикува правителството, че не успява да изпълни стратегията си.

Припомняйки ангажимента на правителството да „насърчава използването на интегрирано управление на вредителите и алтернативни методи или техники“, Сметната палата каза: „Десет години по-късно поставените цели не са постигнати“.

Същото е и на ниво ЕС.

Въпреки че прилагането на принципите на IPM вече е предвидено в директивата на ЕС от 2009 г. относно употребата на пестициди, инициативите в тази област се реализират бавно и мерките за подкрепа до голяма степен липсват, според Европейската сметна палата.

По-обхватно от органичното

Според привържениците на IPM подходът е по-приобщаващ от органичното земеделие и гарантира значително намаляване на употребата на продукти за растителна защита.

Позицията на IPM за ограничаване на употребата на пестициди е по-твърда от това, което се предлага от други практики за устойчиво земеделие като природозащитно земеделие, прецизно земеделие и тези, насърчавани в сертификата за висока екологична стойност (HVE) на френското правителство.

„За да бъдат ефективни, се комбинират различни техники. Продуктите за растителна защита трябва да бъдат последна инстанция, само след като сте проучили всичко останало“, каза пред EURACTIV Бертран Омон, агроном в Нормандската земеделска камара и ръководител на група от десет фермери в мрежата DEPHY.

От 2010 г. нататък някои фермери възприеха този подход, без да спазват стандартите за биологично земеделие. Това включва réseau DEPHY, което днес включва 3000 ферми от различни сектори, включително лозарство  и зеленчукопроизводство.

Тяхната цел е да намалят наполовина употребата на продукти за растителна защита – цел, която от 2007 г. насам е включена в няколко от така наречените Ecophyto планове на правителството.

Фермите DEPHY в Нормандия, които са наблюдавани от 15 години, показват положителни показатели за биоразнообразието и човешкото здраве, с много по-малко използване на пестициди, каза Омон. През 2010 г. 12 ферми успяха да намалят наполовина употребата на пестициди, докато 12 други не успяха. Днес 13 ферми са успели, а 11 – не.

В национален мащаб, от 694 системи, индикаторът за честота на третиране (TFI) на мрежовите ферми DEPHY е намалял с 19% при полските култури между 2017 г. и 2019 г.

Какво стои зад този провал?

Неотдавнашно проучване, проведено от Френския център за земеделски изследвания (CIRAD) и Френския институт за агрономически изследвания (INRA), обясни, че това, което е довело до провала на IMP, е липсата на ясни термини и много определения.

По-специално, това може да доведе до противоречиви стратегии, се казва в проучването, което анализира 400 проучвания за интегрирана защита.

По този начин авторите на изследването призовават агроекологията да поеме „старата“ концепция за IPM, за да „постави принципите на екологията обратно в основата на защитата на културите“.

Омон обаче не се съгласи, че агроекологията улеснява нещата.

Въпреки че е „вдъхновяваща“ концепция, тя също така доведе до облекчаване на „доказаните агрономически концепции“ и доведе до по-малко осезаеми цели.

„Всеки е направил своето и всеки твърди, че е агроеколог“, предупреди Омон.

Все пак интегрираната защита изглежда добра за икономиката: практиките на IPM намаляват добивите, но не и рентабилността на фермата и дори я увеличават в повечето  случаи, според подробен доклад на INRA, написан през 2009 г.

Това е така, защото разходите, които намаляват поради спада на употребата на пестицидите, се прехвърлят към печалбата.

„Няма загуба на печалби“, потвърди Omon след 15 години наблюдение на културите в Eure.

Въпреки локалните успехи обаче, инициативите на мрежата DEPHY срещат трудности да пробият стъкления таван на „масовизацията“.

Omon признава трудностите при генерализирането на интегрираната защита.

Според него за фермерите е все по-трудно да останат в тази система, която въпреки всичко продължава да насърчава използването на пестициди.

„Те се държат поради социални причини, личен ангажимент и връзката си с групата, но е много трудно да се противопоставиш на духа на времето и на доминиращата социално-професионална норма. Те виждат себе си като малки острови в средата на океан. Отнема много енергия“, завърши той.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X