КОПА-КОДЖЕКА: 58% от свинефермите и 61% от птицефермите в ЕС ще бъдат засегнати от Директивата за промишлените емисии

През април 2022 г. Европейската комисия пусна своето предложение за преразглеждане на Директивата за промишлените емисии (IED), включително мерки, насочени към европейските животновъди. Подходът, възприет от Европейската комисия, който беше силно критикуван, е да се определи прагът за животновъдния сектор на 150 животински единици (LSU), над който фермите за свине, птици и говеда ще трябва да спазват директивата. За да обоснове този прагов подход, Комисията разчита на специално възложена оценка на въздействието.

Вчера обаче европейският вестник Euractiv разкри скорошна презентация, направена от службите на DG ENVI на Европейската комисия пред работната група по околната среда на Съвета на ЕС, показваща, че се очертава много различна ситуация. Докато данните, използвани за преразглеждането на директивата, бяха от 2016 г., сега Комисията разполага с данни от 2020 г., които противоречат на първоначално дадения процент на фермите, обхванати от IED.

Комисията винаги се е защитавала от критици, казвайки, че „само 13% от търговските ферми в Европа“ ще бъдат насочени към предложението. Въпреки това, като вземем най-новите данни, ние увеличаваме, по-специално за домашните птици, от 15% на 58% от фермите в ЕС, които са целеви, и за свинефермите от 18% на 61%. Как е възможно решенията да се базират на такава грешна преценка!, се казва в съобщение на Копа-Коджека
Това показва, че тези подходи по цели и прагове на стратегията „От фермата до вилицата“ са преди всичко политически, наказателни и несвързани с реалността на полето. Копа и Коджека се надяват, че политиците на ЕС ще вземат сериозно предвид тези нови данни и ще преоценят предложението на Комисията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X