Търговия и проблеми в сектори свинско месо и млечни продукти на Съвета на Министрите на Европейския Съюз

Съветът по Земеделие и Риболов на Европейския Съюз ще се проведе на 20 Март 2023 в Брюксел. Председател на срещата ще бъде шведският министър на земеделието Peter Kullgren

Министрите ще разменят мнения за настоящото състояние на пазара на земеделски продукти.  Разговорът ще бъде съсредоточен върху връзките с търговските партньори, търговските договори които се намират в развитие и върху предизвикателствата, заради войната в Украйна. Главната грижа за страните от ЕС във връзка с увеличената хранителна несигурност е да помогне на Украйна да изнася земеделските си хранителни продукти.

На 13 март Русия предложи удължаване на срока на договора за зърнените коридори за още 60 дни, вместо 120 дни които се предвиждаха в срока на договора.

Както съобщава Комисията, високите цени на земеделските суровини, като енергията, храната за животни, торовете представляват предизвикателство за земеделските производители в целия Европейски Съюз, въпреки че цената на тези суровини се е стабилизирала през последните месеци. Секторите които са засегнати най-много включват месото (особено пилешкото), виното, плодовете и зеленчуците. Млечната индустрия също е засегната от падането на цените, особено в Балтийските страни.

Съгласно последните статистически данни на ЕС, за периода от януари до ноември 2022:

  • общата стойност на търговията на земеделски хранителни продукти на ЕС се е увеличила с 23%, в сравнение със същия период на 2021 г.
  • украинските вносители в ЕС са се увеличили с 90%, главно като резултат на вноса на зърнени и маслодайни семена.
  • износителите за Русия са намалели, особено за градинарски продукти, зърнени и маслодайни семена и животински продукти
  • износа за Китай също се е намалил заради намаления износ на свинско месо, зърнени култури, растителни масла, докато вноса се е увеличил с 66%
  • търговията с Великобритания се е увеличила: износът се е увеличил с 15% и вносът с 30%
  • Търговията със Съединените Щати също се е увеличила, износът на ЕС към Америка 20%, а вносът с 36%

Също Комисията ще осведоми министрите за доклада, който е изготвила Европейската комисия за свинското месо.

Ще се разгледа от всички състоянието на пазара и предизвикателствата с които трябва да се справя сектора, свързан със свинското месо в ЕС. Основните проблеми са намаленият износ за Китай и Африканската чума по свинете и увеличената цена на вноса.

Проблемите, с които се справя млечната промишленост в ЕС ще бъдат обсъдени на Съвета, след предложение на представителите на Литва и Латвия, с подкрепата на българското представителство.

Също така ще се обсъдят и предизвикателствата, пред които е изправена млечната промишленост в ЕС.

Правителствата на Литва и Латвия, с помощта на българското представителство, ще осведомят Съвета за състоянието на млечното производство в страните им. Ще се обсъди от всички състоянието на пазара. Животновъдите в Литва и Латвия се борят с увеличените цени на суровините. Докато цената на енергията и на храната за животните се е увеличила, покупната цена на суровото мляко постоянно намалява.

Представителите молят Комисията да въведе мерки, които са предвидени в рамките на Общата Организация на Пазара, за подкрепа на млечния сектор, давайки икономическа помощ на животновъдите.

Статия на Паисиадис Ставрос от www.agrotypos.gr  от 17/03/2023

Превод: Мирослава Скарлату

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X