Евростат | Q4 2022: Цените на селскостопанските стоки се увеличават с по-нисък темп

Войната в Украйна значително наруши световните селскостопански пазари през 2022 година. Русия и Украйна са  големи износители на зърно, пшеница, царевица, маслодайни семена (особено слънчоглед) и торове до началото на войната. Данните на Евростат показват рязко увеличение на цените в селското стопанство през всички тримесечия на 2022 г., достигайки връх през второто и третото тримесечие (Q2 и Q3). Въпреки това през четвъртото тримесечие се наблюдава леко забавяне на увеличението на цените както за селскостопанските продукти, така и за суровините.

Между четвъртото тримесечие на 2021 г.  и четвъртото тримесечие на 2021 г.   средната цена на селскостопанските продукти в ЕС като цяло (продукция) се е повишила значително (+ 4%) за същата „кошница“ от продукти. Това обаче представлява по-нисък темп на нарастване в сравнение с темпа на изменение през предходното тримесечие . Особено силно увеличение на цените се наблюдава при яйцата (+ 3%), прасетата (+ 52%) и маслините (+ 51%).

През същия период средната цена на стоките и услугите, които понастоящем се потребяват в селското стопанство (т.е. суровини, които не са свързани с инвестиции) за ЕС като цяло се е увеличила с 27% за същата „кошница“ от суровини, което е по-нисък темп на увеличение от регистрирания между третото тримесечие на 2022 г. и третото тримесечие на 2021 г. (+ 3%). В рамките на тази кошница са регистрирани значителни повишения на цените на торовете и подобрителите на почвата (+ 55%), енергията и смазочните материали (+ 36%) и фуражите за животни (+ 55%).

Тази информация идва от данните за индексите на цените на селскостопанските продукти, публикувани днес от Евростат.

Във всяка страна от ЕС средната цена на двата ресурса, които не са свързани с инвестициите, и на селскостопанската продукция се е увеличила между четвъртото тримесечие на 2022 г. и четвъртото тримесечие на 2021 г.

Най-резки темпове на нарастване на средната цена на селскостопанската продукция през този период се наблюдават в Унгария (+ 53%), Полша (+ 44%) и Германия (+ 38%). Най-ниските темпове на увеличение са отбелязани за Малта (+ 4%), Франция (+ 14%), Кипър и Италия (и двете + 15%).

 

Bar chart: Change in Quarterly agricultural price indices, %, Q4 2022 compared with Q4 2021Най-резки темпове на увеличение на средната цена на суровините, които не са свързани с инвестициите, са регистрирани в Литва (+ 51%), Унгария (+ 47%) и Словакия (+ 39%). Най-ниските темпове на увеличение се наблюдават в Малта (+ 7%), Португалия (+ 17%) и Люксембург (+ 20%).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X