Има ли някой интерес да иска безпричинно оставки в МЗм?

В редакцията на „Гласът на земеделеца“ получихме официално становище от Браншова Камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ), изпратено до президента Румен Радев, министър председателя Гълъб Донев и министърът на земеделието Явор Гечев, в което организацията изразява недоумението си от поисканата от някои представители на бранша оставка на зам.-министър Тодор Джиков по повод среща, поискана от БКПЗ  по официалния ред и провела се в четвъртък, 6-ти април 2023 г.

По повод становището, предизвикано от публикации в  земеделски медии за искана оставка на зам. министър Джиков от някои браншови организации, твърдящи, че са били възпрепятствани да присъстват на среща в Министерство на земеделието, потърсихме информация от кабинета на заместник министър Тодор Джиков. Оттам ни информираха официално, че твърдението, че срещата е поискана от заместник министър Джиков само с определени браншови организации не отговаря на истината. Тя е поискана по официалния ред с писмено входирана молба от Браншова Камара „Плодове и зеленчуци“ на 1 април.

От пресцентъра на Министерството на земеделието съобщиха за „Гласът на земеделеца“, че разпространявани твърдения в публичното пространство, че е отказан достъп на представители на браншови организации до среща в Министерството на земеделието не са вярни. „Категорично заявяваме, че след проведени разговори с тях всички бяха поканени да се включат в срещата. Бихме искали да уточним, че въпросната среща бе организирана в отговор на искане по официален път от една от неправителствените организации в сектора. Министерството на земеделието е в постоянен диалог с всички отрасли и не е отказвало секторни срещи“ се казва в отговора на пресцентъра на МЗм, получен в редакцията на „Гласът на земеделеца“.

След като две държавни институции и една представителна браншова организация в сектора заявяват официално, че твърденията в публичното пространство не отговарят на истината, то вероятно има някаква друга причина за с нищо непредизвиканото искане за отставка на един заместник министър. Надяваме се това да е просто недоразумение.

Пълен текст на становището на Браншова Камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ):

Поисканата от нас среща беше във връзка с отчетени температурни аномалии в някои традиционни за овощарството региони на страната от -2 до -6 градуса, което доведе до масово измръзване на цъфтежа на овощните насаждения. В този момент значителна част от овощните градини бяха навлезли в период на цъфтеж и рязкото застудяване почти изцяло унищожи цветовете на овощните насаждения в традиционни за това производство региони на Североизточна и Северозападна България – Русе, Силистра, Айтос, Карнобат, Варна, София-област, Враца и Монтана, а така също и в Южна България – Хасково и Пловдив, като очакванията са реколтата в тези места да бъде засегната между 80 и 100%.

На проведената среща бяха обсъдени възможните мерки за справяне с огромните загуби, които овощарите претърпяха наскоро заради минусовите температури в повечето райони на страната.

Като първи съществен проблем, който поставихме пред ръководството на БКПЗ и за който сме алармирали многократно през годините, е отказът на застрахователните компании в България да застраховат продукцията на овощните насаждения преди 20-ти април, когато на практика е преминал периодът на цъфтеж и рисковете за измръзване на насажденията са нулеви.

Посочената нелоялна практика на застрахователните компании в България е факт независимо от функциониращата от години държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, при която държавата от една страна подпомага сектор земеделие и в частност „плодове и зеленчуци“, а в същото време допуска застрахователните компании да отказват да застраховат продукцията срещу един от най-големите рискове при производителите на плодове и зеленчуци в периода, в който този риск съществува, а именно – до 20-ти април.

На срещата поставихме и въпросът по каква методика и по каква процедура ще бъдат описани нанесените от измръзванията щети в овощните насаждения, както и по какъв начин ще бъде гарантирано, че засегнатите производители няма да бъдат лишени от подпомагане през текущата стопанска година по тези мерки, които изискват отчитане на произведена продукция.

Срещата между БКПЗ и експертите на Министерство на земеделието протече в конструктивен дух, като от страна на ръководството на министерството в лицето на г-н Джиков беше поет ясен ангажимент да се предприемат ефективни мерки и действия, които да компенсират засегнатите земеделски производители от измръзванията в овощните насаждения, а така също и да се утвърди работещ механизъм, който да разреши генерално съществуващия от години проблем с липсата на ефективно застрахователно покритие на риска от измръзване, както и за справедливо компенсиране на загубите на производителите на плодове и зеленчуци по начин, който да не води до загуба на подпомагане, обвързано с произведена продукция при настъпване на природни бедствия.

Посочените по-горе проблеми засягат всички производители на плодове в страната като вярваме, че проведената работна среща с г-н Джиков ще доведе до ефективното им решаване както през сегашната земеделска кампания, така и занапред.

Именно поради тази причина за нас буди недоумение исканата оставка от някои представители на бранша, които твърдят, че защитават интересите на производителите на плодове и зеленчуци! Неясни остават мотивите на тези лица, които мотивират оставката на ресорния зам.-министър на земеделието с проведена среща, на която е обсъждано решаване на реален и актуален проблем за производителите на плодове и зеленчуци в страната!

Браншова Камара „Плодове и Зеленчуци“ е най-голямата браншова организация в сектора с членове в 16 области на страната, наброяващи почти 1600 земеделски производители.

Тъй като наша основна цел е представителство на земеделските производители от сектор „Плодове и зеленчуци“ пред държавните институции при определяне политиката на държавата в областта на земеделието и утвърждаването на схемите и мерките за подпомагане. Ние, от Браншова Камара „Плодове и Зеленчуци“ (БКПЗ) поискахме спешна среща с Министерство на земеделието още в същия ден, 1 април, като входирахме писмо с нашето искане, както изисква официалната процедура в такива случаи.

Тъй като обстоятелствата са форсмажорни, действахме бързо, за да могат производителите, които имат пострадали овощни насаждения, да подадат молба за посещение и констатиране на пораженията в техните насаждения. При подаването на тези молби досега имаше много неуточнени обстоятелства, които възпрепятстваха получаването на определени помощи в бъдеще. Това беше целта на нашето искане за среща с ресорния зам. министър на земеделието.

Нашето искане е входирано от името на Браншова Камара „Плодове и Зеленчуци“ (БКПЗ) , в която членуват над 80% от реалните български производители на плодове. Но нашите искания са в интерес на всички български овощари.

Изразяваме надеждата си, че става въпрос за недоразбиране от страна на колегите на важността на проблема, обсъждан и решен по време на срещата в Министерство на земеделието от заместник-министър Тодор Джиков в полза на всички български овощари, които ще могат да заявят щетите си за измръзналите насаждения без това да се отрази върху получаването на бъдещите им подпомагания.

От БКПЗ заявяваме, че и занапред ще продължим да работим в интерес на всички производители на плодове и зеленчуци в България и че ще реагираме незабавно във всеки случай, в който са засегнати техните интереси с конкретни предложения за възраждане на българското овощарство и зеленчукопроизводство!

 

С уважение,

Ръководството на сдружение „Браншова камара „Плодове и зеленчуци“

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X