Очакванията за следващата година са стопанства с обща площ над 500 000 дка в България да получат въглеродните си сертификати от Carbonsafe

Животновъдните стопанства също могат да получат много позитиви, включвайки се във въглеродни програми

Въглеродните програми като българската Carbonsafe на AGviser са от полза не само за растениевъдните стопанства. Те са необходими също и в животновъдните ферми. Защо е така обяснява Христо Николов, съдружник в AGviser&Carbonsafe.

Тенденцията е животновъдството в Европа да бъде поставено под тежки рестрикции и да се третира като голям замърсител. Тези, които работим в земеделието, и сме наясно с процесите, знаем, че това всъщност не е точно така. Делът на парниковите газове от животновъдните ферми е далеч по-нисък отколкото на тези от сериозните индустриални замърсители.  Освен това трябва да се има предвид, че животновъдните стопанства изхранват населението. От тях идват млякото, млечните продукти и месото. Те са фундаментална част от земеделието и продоволствената сигурност. Веригата е много дълга и с огромно обществено значение и би трябвало отношението към животновъдните стопанства и хората, които работят в тях да бъде доста по-различно. Но тенденцията е контролът и санкциите върху тях да се затягат и да става все по-трудно и демотивиращо за работа в този сектор.

Ние в Carbonsafe, имаме желанието да измерим и да докажем, че животновъдите и животновъдството не са толкова черни, колкото се опитват да ги изкарат. Искаме да знаят, че на всички ни е ясно колко са важни те, и че ние, като общество, не можем без тях. Трябва да признаем значимостта, която имат и да се опитаме да намерим механизъм, с който да ги стимулираме да продължат да работят и да печелят повече. Затова програми, като Carbonsafe, могат да бъдат изключително полезни в сектор земеделие като цяло и в животновъдството в частност.  Тези ползи могат да бъдат реализирани по няколко начина.

Големите професионални животновъдни ферми често имат смесени стопанства. Участвайки с растениевъдните си стопанства в някоя от въглеродните програми, те биха могли в момента, в който стартират някакви санкционни режими и мерки срещу замърсяването от животновъдните обекти, да зануляват собствените си емисии без санкции. Това ще е възможно след като измерим, сертифицираме и докажем, че чистят през земеделието си. Това е най-малкото, което могат да направят.

Чисто животновъдните стопанства биха могли да ползват въглеродни сертификати от свои доставчици – растениевъди. Те неминуемо в производството си ще секвестират въглерод и ние бихме могли да го сертифицираме. От тази гледна точка в сектор земеделие трябва да си подадем ръка, да работим устойчиво, и да покажем категорично на обществото, че не сме черни и не сме замърсители, а напротив – ние, земеделците, чистим околната среда и този труд трябва по някакъв начин да бъде възнаграден.

Към момента, при липсата на ясни и точни регламенти, единственият начин този допълнителен труд да бъде възнаграден е чрез доброволните въглеродни програми и търговията на емисии на офсетния пазар. С коя от тези програми всяко едно стопанство ще си партнира, е въпрос на мениджърско решение на тези, които управляват стопанството.

За себе си имам една аналогия между животновъдството и въглеродните програми. Carbonsafe може да бъде оприличена на геномен бик. Програмата е достатъчно надеждна. Има достатъчно аргументи в наша полза, които ни карат и нас, и нашите партньори, да вярваме, че това, което правим ще даде желаните резултати и стопанствата, които се включат в програмата могат да разчитат на сериозни приходи.

Защо казвам, че има аналогия с животновъдството? Какво се случва масово в животновъдните стопанства? Можем  да ги разделим основно на три вида. В най-прогресивните в животновъдството държави вече директно се работи в посока клониране. Там естественото развитие на животните вече е все по-изоставено и се търсят нови решения за изчистване на гените и постигане на максимални резултати. Но за нас това е някакво далечно бъдеще, което е в разрез с естествените биологични процеси.

В едно стопанство водещи са принципите на работа. Има животновъдни стопанства, в които се разчита на желанието на мъжките животни за заплождане и стадото се подмладява по естествен път. Ние тези стопани не ги търсим. Те не са готови да отговорят на предизвикателствата, да покрият стандартите и изискванията, нито да полагат допълнителен труд, който в последствие да бъде измерен, сертифициран, изтъргуван и да донесе някакви допълнителни приходи.

На следващото ниво са вече доста по-добре развити и организирани животновъдни стопанства, в които се вкарва наука и в тях за разплод ползват генетичен материал от геномни бици. Това са животни, за които има достатъчно доказателства на база на тяхното родословие, че гените им са с достатъчно добър потенциал да осигурят поколение, от което може с висок процент на точност да се очакват определени качества в приплодите.

Третото и най-високо ниво са фермите, в които се ползва генетичен материал само и единствено от доказани бици. Това са най-подготвените фермери, които плащат най-скъпо за услугата, която ползват и могат да разчитат на сигурен, категорично добър резултат.

Към днешна дата ние определяме нашата програма Carbonsafe като един геномен бик в нашата сфера. Тя от една страна дава на земеделските производители възможността на сравнително достъпна цена да ползват услугите на компания, която е приемана като надежден и стабилен партньор, от който могат да се очакват много добри резултати. И се надяваме в много кратки срокове, с бързи темпове, ние от геномен бик да се превърнем в доказан бик.

Това ще ни качи на едно друго ниво, ще гарантира вече 100 процента сигурност и стабилност на нашите партньори и клиенти. Но пък тогава цената на нашата услуга би следвало да се покачи и ние няма да бъдем толкова достъпен доставчик на услуги и партньор.

Така че се надяваме на настоящия етап на развитие и на въглеродното земеделие, и на пазара на въглеродни емисии, и на собственото развитие на Carbonsafe като компания, да намерим повече партньори сред българските фермери, с които заедно да развиваме тези процеси и да установим трайни партньорски взаимоотношения, за да можем да работим устойчиво в бъдеще. Това би ни дало сила да се развиваме все по-бързо и да предлагаме все по-качествени услуги и съответно все по-високо ценени и стойностни сертификати. Съответно земеделските производители, с които работим сега ще се ползват дългосрочно от преференциите като хора, с които заедно сме стартирали този процес.

И ако в момента сме в позиция в която земеделците да могат да си избират въглеродна програма, то след 3-4 години смятам, че на този пазар компаниите за въглеродно земеделие и сертифициране на емисии за директно уловен въглерод през земеделски дейности ще бъдат в позиция те да си избират стопанствата, с които да работят. Защото целта на всички е една и съща. А тя е да измерим и да докажем възможно най-голямо количество уловени въглеродни емисии и съответно да ги сертифицираме и изтъргуваме. За да постигнем този резултат, ние търсим високотехнологични стопанства или най-малкото такива, които са готови да направят крачката и да извършат преход към промяна на технологиите и адаптация към новите условия на земеделие в Европа като цяло и в България в частност.

Докъде  е стигнала въглеродната програма Carbonsafe в момента?

Към днешна дата има огромен интерес от страна на земеделските производители и все повече стопанства изявяват желание за присединяване в програмата Carbonsafe. В част от тях са извършени пробовземания, определена е базовата им линия и  вече се работи в посока ускоряване на процесите за секвестиране на въглерод. Съответно чакаме следващата година, за да направим първото контролно пробовземане, от което се надяваме да констатираме увеличение на количествата въглерод, да ги сертифицираме и да изкараме на пазара първите емисии.

Освен това сме в преговори и процеси на планиране на извършване на базови почвени проби с още много други стопанства на територията на цяла България, като общите им площи са над 500 000 дка. В момента извършваме планиране на пробовземането и изчакваме благоприятни климатични условия и състояние на полето. Вероятно успоредно с жътвата, непосредствено зад комбайните, ние ще влезем в тези стопанства и в рамките на 2-3 месеца, ще извършим пробовземания и анализ, за да може в рамките още на тази година да определим базовата им линия и да имаме възможност и основания през следващата година да извършим контролно пробовземане, за  да издадем първите сертификати там.

Към днешна дата успешно приключи международният одит на програмата ни Carbonsafe. В рамките на април трябва да получим доклад за валидация на нашата методология. Планираме през септември да участваме в най-голямото световно изложение в сферата на климатичните технологии, което се провежда в Лондон – London Climate Technology Show. Миналата година бяхме там като посетители, участвахме в конференциите, тази година ще бъдем самостоятелни изложители и ще представим първата българска програма за въглеродно земеделие. Имаме всички предпоставки в началото на лятото на 2024 г да сме на пазара на въглеродни емисии с първите издадени от нас сертификати.

За краткото време, през което сме на пазара, изминахме дълъг път – успяхме да валидираме нашата технология, набрали сме огромно количество проби и резултати и се надяваме още през следващата година да сме на пазара на въглеродни емисии и първите български стопанства, с които работим да получат първата си премия за това, че практикуват въглеродно земеделие и помагат за смекчаване на климатичните промени.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X