Сливовата плодова оса е силно вредоносен неприятел

Пръскането преди и след цъфтеж ограничава повредите по младите плодчета

Сливовите плодови оси са едни от най-опасните неприятели по сливата в началото на вегетацията. Могат да предизвикат над 80 % червивост и окапване на завръзите. Вредят два вида оси
Черна сливова плодова оса
Черната сливова плодова оса – Hoplocampa minuta Christ., се среща във всички райони у нас, където се отглеждат сливи и е най-опасният неприятел по този овощен вид рано напролет. Възрастното насекомо е дребна оса, която има блестящо черно тяло и блестящо черни крака. Осата има едно поколение годишно и зимува като ларва в почвата на дълбочина от 2 до 8 см. По-успешно презимуват ларвите в овлажнените песъчливи и песъчливо-глинести почви. В районите с такива почви плътността на вида е най-голяма. Какавидирането става през пролетта, след като температурата на почвата в продължение на 10-тина дни се задържи 8-10°С. Когато започва цъфтежът на трънките и на ранните сливови сортове, се появяват първите оси. Масовият летеж е около средата на април. За да узреят полово, осите се хранят с нектар. През деня в топлите часове осите летят по сливовите дървета и снасят яйцата си по чашелистчетата на цветчетата. В продължение на около две седмици една женска снася общо 60-70 яйца.


В мястото на снасяне на яйцето се появява неправилно по форма кафяво петънце. Ембрионалното развитие продължава от една до две седмици. Излюпените ларви напускат джобчето през кръгъл отвор, движат се известно време по повърхността на цветовете и след това навлизат в завръзите. Те се изхранват с вътрешността на костилката, където се развиват в продължение на две до три седмици. Една ларва унищожава от 2 до 5 плода. Освен при сливите, видът причинява червясване и по плодовете на джанката, трънкосливката, черешата и кайсията.
Повредените плодове окапват на земята заедно с дръжките, а ларвите след 1 до 2 дни ги напускат и търсят подходящо място за зимуване. Дълбочината, на която навлизат в почвата за зимуване е от 5 до 25 см в зависимост от типа на почвата.
Жълта сливова плодова оса
В по-малък размер у нас по сливата вреди и жълтата сливова плодова оса – Hoplocampa flava L. Биологичното й развитие е сходно с развитието на черната сливова плодова оса.
Борба със сливовите плодови оси
Ефикасен начин за механично унищожаване на зимуващите ларви е есенната и ранно пролетна обработка на почвата в сливовите насаждения. Химичната борба е насочена срещу възрастните – преди и по време на яйцеснасянето и срещу ларвите по време на излюпването и вгризването им в завръзите. Във фаза бутонизация на сливите появата на осите се установява чрез стръскване на дърветата рано сутрин. Борбата се извежда, когато при стръскването средно от едно дърво литнат 2-3 сливови оси. Ако този момент пръскането е пропуснато, борбата се извежда след цъфтежа, когато 3/4 от венчелистчетата са завехнали, но не са окапали и ларвите не са се вгризали в плодчетата. Следцъфтежното пръскане може да се повтори две седмици по-късно, когато има установени 5 % нападнати плодчета или първите повредени плодове започват да падат. Тогава се засягат гъсениците, които, за да се доизхранят, преминават от един плод в друг. Регистрирани инсектициди за борба със сливовите плодови оси са децис 2,5 ЕК – 0,05%, суми алфа 5 ЕК – 0,02%, но могат да се използват и други широкоспектърни инсектициди.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X