Проектобюджет 2023: Минимален осигурителен доход за ЗП- 780 лв

Минималният осигурителен доход на земеделските производители, тютюнопроизводителите и самоосигуряващите се лица да се увеличи от 710 на 780 лева от 1 юни. Това е заложено в проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., който бе одобрен  от правителството.

Средната пенсия през 2023 г. ще достигне 788,10 лв. като според проекта от 1 юли всички пенсии ще се увеличат с 12%. Така минималната пенсия ще стане 523,04лева, а максималната ще остане на 3 400 лева. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 276,64 лв.

През 2023 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавки са предвидени близо 19,2 млрд. лв. Общият размер на планираните разходи за пенсии, краткосрочни обезщетения и службите по социално осигуряване за 2023 г. е близо 21,8 млрд. лв.

Не се предвиждат промени и на размерите на обезщетенията за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), които са по 710 лв. Запазват се и минималният и максимален дневен размер на обезщетението за безработица.

Със законопроекта се осигурява възможност право на добавка за чужда помощ да имат всички пенсионери, на които с експертно решение е определена чужда помощ, независимо от процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Предвижда се разходите по програмата за профилактика и рехабилитация да се увеличат с 3,2 млн. лв., което ще позволи на 5000 работещи допълнително да се възползват от нея.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X