Инфлацията на храните в ЕС: маслата и мазнините са се увеличили с 23% през март, само в България цените падат

След значителните увеличения през 2022 г. цените на храните продължиха да се покачват през първото тримесечие на 2023 г., като маслата и мазнините са сред продуктите с голямо увеличение на цените. Данните за март 2023 г. показват, че цената на маслата и мазнините в ЕС е била средно с 23% по-висока в сравнение с март 2022 г.

Пикът в годишния темп на изменение настъпи през декември 2022 г. (+ 32% в сравнение с декември 2021 г.), което показва намаление с 9 процентни пункта (п.п.) през първите три месеца на 2023 г. Това предполага, че темпът на инфлация за маслата и мазнините започва да се забавя.

Линейна графика: Темп на инфлация за масла и мазнини в ЕС, %, годишен темп на изменение

Източник на данни: prc_hicp_manr

За сравнение: увеличението на цените на маслата и мазнините, регистрирано между март 2021 г. и март 2022 г., е +18%, а между март 2020 г. и март 2021 г. е +1%.

Стълбовидна диаграма: Темп на инфлация за масла и мазнини, %, годишен темп на изменение, през март 2023 г.

Източник на данни: prc_hicp_manr

През март 2023 г. почти всички държави от ЕС отчитат увеличение на годишната инфлация за масла и мазнини. Най-голямо увеличение на годишната инфлация за масла и мазнини е регистрирано в Унгария (+ 33% в сравнение с март 2022 г.), следвана от Дания (+ 32%) и Белгия (+ 31%). За разлика от тях, най-малко увеличение на цените е регистрирано в Хърватия (+ 6%), Австрия (+ 12%) и Чехия (+ 16%), като България е единствената страна, която отчита спад (-1%).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X