Членовете на ЕП подновяват мерките за търговска подкрепа за Украйна

• Мерките се отнасят до селскостопанските продукти
Срокът на действие на настоящите мерки изтича на 5 юни 2023 г.
ЕС е най-важният търговски партньор на Украйна
ЕП даде зелена светлина за суспендиране на вносните мита на ЕС върху украинския износ на селскостопански продукти за още една година, за да се подкрепи икономиката на страната.
Във вторник евродепутатите одобриха с 537 гласа „за“, 42 гласа „против“ и 38 гласа „въздържал се“ предложението за подновяване на суспендирането на вносните мита, антидъмпинговите мита и защитните мерки върху украинския износ за Европейския съюз за още една година на фона на агресивната война на Русия, която възпрепятства възможностите на Украйна да търгува с останалия свят.
Суспендирането на митата се прилага за плодове и зеленчуци, които са обект на системата на входните цени, както и за селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти, които са обект на тарифни квоти. Промишлените продукти са обект на нулеви мита от 1 януари 2023 г. съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, така че те не са включени в новото предложение.
Цитат:
„Силно подкрепям подновяването на мерките за либерализация на търговията, които понастоящем помагат да се гарантира, че украинската търговия може да продължи да се развива в условията на бруталната война, причинена от Русия. Тези мерки са от ключово значение за укрепване на устойчивостта на Украйна, тъй като работим за ускоряване на постепенната интеграция на Украйна във вътрешния пазар на ЕС. Солидарността ни с Украйна е последователна, прозрачна и твърда, а статутът на Украйна като кандидат за членство в ЕС я засили още повече. Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз“, заяви докладчикът Сандра Калниете (ЕНП, Латвия).
Контекст
Отношенията между ЕС и Украйна се регулират от Споразумение за асоцииране. Включената в споразумението задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия осигурява на украинските предприятия преференциален достъп до пазара на ЕС от 2016 г. насам.
По данни на Комисията, ЕС е най-големият търговски партньор на Украйна, като през 2021 г. той е представлявал 39,5 % от нейната търговия. Украйна е 15-ият по големина търговски партньор на ЕС, на който се падат около 1,2 % от общата търговия на ЕС.
Следващи стъпки
След като бъде одобрена от Съвета на ЕС, мярката ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС и ще започне да се прилага в деня след публикуването ѝ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X