Делегацията на ДПС в ЕП със силна подкрепа в общата българска позиция за защита на розовото масло

Членовете на европарламента от България от всички политически фракции се
консолидираха в защита на общонационална позиция на изключително ранен етап от
европейския законодателния процес, а делегацията на ДПС проведе редица срещи с
представители на други държави, за да насочат вниманието към чувствителните разпоредби и внесоха, наред с усилията на всички български евродепутати, допълнителни текстове, приемливи за група „Обнови Европа“.
Представителите на България от всички политически групи в Европейския парламент се обединиха в обща позиция за защита на българското розово масло, внасяйки заедно искане да бъдат изтрити всички текстове в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на химикали (CLP), които разглеждат етеричните масла като химическа смес, което би засегнало хиляди производители на етерично-маслени култури в България.
В искането си българските евродепутати настояват да се запази сегашният режим за
третиране на етеричните масла и да бъдат премахнати всички разпоредби, които биха
довели до затруднения в дейността на българските производители и преработватели на етерични масла. Тяхната позиция е, че етеричните масла не трябва да бъдат класифицирани и третирани като смес от химически елементи, т.е. като потенциално опасни субстанции, което ще доведе до промяна в регистрацията на етеричните масла и до нови изисквания за етикетирането им, а като отделна натурална единица с променлив състав и концентрация.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X