Защо Австралия не се занимава със статистика за пестицидите

Като един от най-големите износители на селскостопански продукти, Австралия не бърза да последва примера на други страни, които редовно публикуват статистически данни за употребата на пестициди в публичното пространство. Между тях има най-малко 70 химикала, които или са забранени, или вече не са регистрирани в Европа, но все още се използват в Австралия

Това заявява журналистката от The Guardian Ан Дейвис в статия, публикувана на портала www.theguardian.com: „Австралия не е в състояние да контролира адекватно въздействието на селскостопанските химикали върху местното население. Проучването, поръчано от австралийското министерство на земеделието, потвърждава, че правителството няма основни данни за пестициди и други химикали в околната среда, тъй като федералното правителство не разполага с подходящ източник на данни за наблюдение на излагането на хората на селскостопански и ветеринарни химикали. Наличните данни за пестицидите, ветеринарните лекарства, излагането на работниците и присъствието им в околната среда са много оскъдни, дори официалните структури като органите за обществено здраве или за здравословни и безопасни условия на труд не разполагат с точни и дългосрочни анализи.

По този начин, според проучването, Австралия няма базови данни за оценка на въздействието на селскостопанските химикали върху околната среда и човешкото здраве. Установено е само едно проучване за биомониторинг на хора, датиращо от 2005 г. Няма национални източници на данни за пестициди в подпочвените води, градските дъждовни води, питейната вода, почвата или дивата природа. Единственият дългосрочен мониторинг на пестицидите в околната среда беше извършен като част от защитата на бариерния риф и беше ограничен до 22 пестицида.

От една страна, мониторингът на остатъчните вещества от пестициди в храните е подобрен от дългосрочното Национално изследване на остатъчните вещества за изнесено месо и някои селскостопански продукти, но информацията за пестицидите за вътрешно търгуваните плодове и зеленчуци и други пресни продукти остава затворена. Както резултатите, така и методологията за мониторинг на пестицидите на вътрешния пазар на селскостопански продукти не са публично достъпни.

Междувременно други страни, включително Холандия, Обединеното кралство и Съединените щати, редовно провеждат национални прегледи с публикуването на годишни доклади за пестицидите в храните. Австралийското министерство на земеделието ще промени ситуацията и ще оптимизира системата за събиране на информация, тъй като публичните фигури настояват за това. Мат Ландос, член на групата за защита на потребителите National Toxics Network и научен сътрудник в Университета в Сидни, заяви, че не е ясно как е станало одобрението на пестициди или ветеринарни лекарства без данни за оценки на риска и прегледи на продуктите.

The Guardian многократно е писал за използването и регулирането на химикали в Австралия, задавайки въпроса: как страната твърди, че е „чист и устойчив“ производител на храни m,r това състояние на нещата?

Мащабно проучване, проведено между 2014 и 2021 г. в пет европейски държави, установи, че 84% от участниците в проучването имат поне два пестицида в телата си. Невъзможно е обаче да се каже дали Австралия е по-лоша или по-добра в това отношение от Европа, защото такива данни за Австралия просто няма.

Въпреки това, както вестник The Guardian съобщи миналата година, има най-малко 70 химикала, които или са забранени, или вече не са регистрирани в Европа, но все още се използват в Австралия.

В световен мащаб Австралия се счита за един от най-активните потребители на пестициди в производството на храни, което отчасти се дължи на условията за селскостопанско производство в страната. Но дори и тези статистики са трудни за намиране.

„Докладът за използването на пестициди в Австралия е ограничен до едногодишно обобщение за продажбата на продукти на австралийския орган за пестициди и ветеринарни лекарства, което се предоставя от регистранта и доклада до регулатора“, пише в писмото на автора за изследването. 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X