Постъпването на фосфор, калий и магнезий с компоста е алтернатива на основното торене

Калият подобрява баланса само при сеитбооборот със средно потребление на хранителни вещества. Той обаче не е достатъчен за култури, които извличат големи количества калий (различни овощни култури, захарно цвекло, слънчоглед и др.).

Осигуреността с магнезий при внасяне на компост почти винаги е по-голяма в сравнение с потребностите на културите. Но този положителен баланс следва да се прилага навсякъде, тъй като противодейства на постоянния процес за измиване на магнезия от почвата.

Немалка част от субстанциите, внасяни с компоста, действат като основа. При средна норма на внесен компост от 3-3,5 т/дка свежа маса за тригодишен цикъл в почвата всяка година постъпват 25-35 кг СаО. При норма от 4,5-5,5 тона компост, количеството се увеличава на 40-50 кг/дка. За почва с оптимален показател pH това е достатъчно, за да компенсира ежегодната загуба на вар. В този случай постъпването на вар с компоста може да се класифицира като поддържащо варуване. За възстановяване на нормалната киселинност на почвата обаче това количество вар в много случаи е недостатъчно.

Постъпването на фосфор, калий и магнезий с компоста е истинска алтернатива на основното торене. При условия, когато торовият ефект се проявява с пълна сила, осигуреността на почвата с хранителни вещества достига стабилно ниво, което дори се запазва.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X