Канибализмът при свинете – лоша привичка или аномалия?

Можете да намалите случаите, като осигурите на животните комфортен микроклимат и добро хранене

Канибализмът е сериозен порок при свинете, проявяващ се особено силно през зимата и пролетта. Изявите му при подрастващите и угояваните прасета са отхапване на опашките, ушите, цицките, вулвата. Затова фермерите трябва да вземат съответните мерки, за да намалят случаите на канибализъм в свинефермите. Дори да има само един случай в цялата свинеферма, той влече след себе си лоши последствия. Така например прасето, чиято опашка е нахапана, започва да я движи прекалено и по този начин привлича вниманието на останалите свине.
Работници в кланиците, които се занимават с предкланичен контрол на свине, отбелязват, че този порок е по-характерен за мъжките, отколкото за женските свине (4,6 процента срещу 3,4 процента), както и за свине с некупирани опашки (9,2 процента срещу 3,1 процента).
Причини за този сериозен порок
Част от причините за канибализма се крият в нечувствителността на крайчето на опашката на свинете, което често пострадва, без животното да разбере това.
Дискомфортните условия на отглеждане (голяма гъстота, малко пространство за хранене и пиене) също подтикват свинете да си хапят опашките.
Към канибализъм тласкат неразположенията, болестите (например диарията), а също пропуските в дажбите на свинете и по-точно дефицитът на сол, малките количества храна и дори гранулираните фуражи.
Неблагоприятен микроклимат – голямата скорост на въздушните маси, високото с ъдържание във въздуха на амоняк или въглероден диоксид. Щом свинете почувстват мощното движение на въздуха, те стават неспокойни, прекалено “любопитни” и започват да се стремят към взаимодействие. Една от тези прояви е е канибализмът.

Степен на наранявания в резултат на канибализъм: А – нараняванията са незабележими; В – леки наранявания, бързо лечими; С – виждат се следи от ухапвания, но няма подуване; D – виждат се следи от ухапвания,има отичане – признак на възможна инфекция; Е – частична липса на опашка; F – липсва опашка

Клинични признаци
Няма как признаците на канибализма да не бъдат забелязани. Те са:
 явно безпокойство при свинете;
 нахапани окървавени опашки;
 окървавени зурли на прасетата канибали;
 нахапаното прасе квичи като заклано.
При голяма гъстота на отглеждане на свинете канибализмът не е изразен толкова явно, но и тогава се забелязват пресните кървави следи върху зурлите на животните. Ако в помещението се отглеждат малко животни, то лесно се откриват или с кървави опашки, или с опашки със следи от неотдавнашен сблъсък между свинете. Пострадалите животни остават без опашка, други се държат като парализирани. Като правило те стоят далече от хранилките и видимо изглеждат отслабнали.
Диагностициране на нараняванията
Повредите по опашките биват различни: от малки ухапвания по крайчето до сериозни наранявания, разкриваща тазовата кухина на животното. Понякога в резултат на нараняването животното се парализира. Много важно е да се определи откога е травмата, тъй като понякога нахапаните опашки се приемат за купирани, въпреки че те се отличават със сравнително равните си краища. Ако откриете старо нараняване, не го оставяйте без внимание: Определете стадия, през който е станал случаят на канибализъм. Често случаите на канибализъм в стадото се потвърждават при клането на свинете или при разфасоването на труповете по наличието на напреднала инфекция, гръбначни абсцеси, гноеродни микроорганизми в кръвта и местни абсцеси в основата на опашката. В такива случаи трябва да се вземат мерки за откриване на възможните причини за канибализма в свинефермата.
Контрол и профилактика в стадото
Ухапаното животно трябва да се лекува веднага след откриването на поражението. Силно пострадалите животни трябва да бъдат преместени в отделно помещение и да бъде направена оценка на повредите. Ако оздравянето на животното е под въпрос, то трябва да се унищожи или да се изпрати в кланица, при положение че издържи транспортирането. Раните трябва да се дезинфекцират, а животните да се третират с антибиотик. Слабо пострадалите може да бъдат оставени в помещението с останалите, но
свинята-канибал трябва да бъде открита и изолирана
Ако в стадото има много канибали, специалистите съветват да се намали осветлението, за да не се забелязва кръвта, а помещението да се напръска с препарат, който да неутрализира миризмата на кръв.
Непременно трябва да се вземат мерки за откриване на причините за канибализма. Има голяма вероятност този порок да бъде намален значително със следните мерки:
 купиране на опашките на прасетата;
 подобряване на вентилацията в свинефермата;
 предотвратяване на течението в помещенията;
 намаляване влажността на въздуха във фермата;
 намаляване числеността на свинете в отделните групи;
 осигуряване на сламена постеля в свинефермата;
 разширяване на зоните за хранене на животните;
 повишаване количеството и качеството на изхранвания фураж.
Но дори да спазвате стриктно тези препоръки, няма 100-процентова гаранция, че ще се избавите от канибализма, тъй като свинете са живи същества. Ще има подобни случаи, но броят им значително ще намалее.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X