Фотоволтаиците стават гореща точка по нивите

Необходимо е официалното им и пълно законодателно регламентиране, защото в общините вече чакат заявления за над 40 000 дка фотосистеми в общински ниви и пасища

Агрофотоволтаици да бъдат включени в инвестициите по Стратегическия план и ПВУ, предлагат браншове

В Комисията по земеделие на Народното събрание преди дни една от кратко и бегло дискутираните теми беше тази за фотоволтаиците. Или по-точно казано за това, че се подготвя възможност на общински земи с начин на трайно ползване като ниви, ливади и пасища да могат да се изграждат ВЕИ инсталации.

Изнесоха се и данни, че доста над 40 000 дка земи вече чакат одобрение в общините за целта.

По този повод лидерът на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните БАМ-я Божидар Петков излезе с апел пред колегите си и депутатите да бъдат активни и да участват със становища това да не се гласува с лекота

„върху нашата земеделска земя да се строят панели

Симеон Караколев, лидер на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация допълни, че този проблем не е само технологичен, а е т е изцяло политически, затова топката ще бъде в депутатите за взимането на важни решения.

Според него не е в интерес на държавата и на земеделието да се изземат пасищата и да се застрояват от фирмите, които искат да изграждат подобни паркове.

Необходимо е да се стигне до нормативно регулиране на проблема и да се обсъди и с националния енергиен оператор дали и как да се разрешат официално подобен тип фотоволтаични системи, както и операторът да каже дали присъединяването на такива точки към мрежата ще са допустими или ще създадат проблем, защото и такива опасения има.

Асоциацията на малинороизводителите междувременно предложи в новия Стратегически план да бъдат включени иновативни инвестиции за агрофотоволтаици

Организацията предлага да станат допустими и други разходи, които касаят използването, преноса и съхраняването на ел. енергия от тези съоръжения – както за лични нужди, така и за продажба на енергийните дружества.

Божидар Петков допълни, че тяхното становище ще бъде изпратено до членовете на Комисията по земеделие в Народното събрание, както и до министъра на земеделието Явор Гечев.

В него се предлага като признат разход тези инвестиции да бъдат включени и в ПВУ.

Като подходящи за целта интервенции те виждат изграждане на агрофотоволтаици върху земеделски земи без промяна на начина на трайно ползване и без разрешително за строеж, възможност за изграждане на електропреносна мрежа до краен консуматор на собственика на агрофотоволтаика.

Асоциацията мотивира предложението си с това, че няма никакъв риск от изливане на бетони, защото за фото инсталациите се монтират само специални „винтове“, които се завиват в земята и това е.

А подобни инвестиции ще дадат тласък за използване на електрически трактори, агророботи и електрически дронове.

…Но трябва експертно да се преценят въпросите за достъпа до обработка на земите, за изграждането на паркове на наклонени терени,  за използването на тотални хербициди, които се  забраняват в ЕС,  както и за опазването на защитени и вододайни зони и зони, застрашени от ерозия.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X