Удължават срока за подаване на заявления за Кампания 2023

Срокът за подаване на заявления за Кампания 2023 ще бъде удължен до 21 юли. Това става ясно от публикуваната Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни за обществено обсъждане до 26 юни.

Предложената промяна и удължаване на срока за подаване на заявления до 21 юли 2023 г. в Наредба № 4 се налагат поради това, че Стратегическият план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. беше одобрен от Европейската комисия през месец декември 2022 г. Закъснялото одобрение на Стратегическия план доведе и до закъснение при влизане в сила на националната нормативна уредба за неговото прилагане, съответно изграждането на нужните системи за администриране и информационни системи също се забави, се посочва в проекта на Наредба.

Срокът за подаване на заявленията без санкции е до 21 юли 2023 г.

Предвид обстоятелството, че Стратегическият план се прилага за първа година, земеделските стопани трябва да се запознаят с условията и начина на прилагане на новите интервенции, уредени в Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., в Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., и с други промени.

За да се предостави повече време за земеделските стопани за запознаване с новостите в нормативната уредба и за вземане на решения за интервенциите, по които да кандидатстват, в Наредба № 4 от 2023 г. се променя § 3 от преходните и заключителни разпоредби, като периодът за подаване на заявления за настоящата кампания 2023 се удължава до 21 юли 2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини