Изпълнителният директор на Държавен Фонд „Земеделие“ Георги Тахов участва в 53-та конференция на директорите на Разплащателните агенции в ЕС

Изпълнителният директор на Държавен Фонд „Земеделие“ Георги Тахов участва в 53-та конференция на директорите на Разплащателните агенции в ЕС, която се проведе от 7 до 9 юни в Стокхолм, Швеция.

Срещата има за цел да улесни обмяната на опит между ръководителите на Разплащателните агенции за подпомагане на земеделието на страните членки, Европейската комисия и Сметната палата на ЕС.

По време на събитието се обсъди прилагането на схемите за подпомагане и стратегическите планове за общата селскостопанска политика. Специален акцент бе поставен върху борбата с измамите в сектора, както и въвеждането на нови технологии за мониторинг за постигане на целите на общата селскостопанска политика.

Българската делегация представи презентация, свързана с „Конференцията за борба с измамите и конфликт на интереси в контекста на ОСП“, проведена в България в периода 19-21 октомври 2022 г., чиято цел бе да формира дългосрочна визия за ефективност, законосъобразност и прозрачност в дейността на разплащателните агенции, относно гарантиране на предотвратяването и противодействието на опитите за измами и конфликт на интереси.

В рамките на Конференцията бяха дискутирани още теми като доклада за изпълнение на стратегическите планове, интервенциите за подпомагане на земеделски стопани, както и възможностите за използване на цифровизацията в земеделието и администрацията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X