Сачмянката се причинява и от гъби, и от бактерии

Съчмянката при костилковите видове е другата силно вредоносна болест след ранното кафямо гниене. Тя напада в големи размери прасковата, кайсията, черешата и по-слабо вишнята и бадема.

Съчмянката е болест, която се причинява от гъби и бактерии. В резултат на това, възможностите за заразяване са много по-големи. Гъбната форма зимува по нападнатите клони и при меки зими продължава да се развива. Бактериалнатата форма се запазва в окапалите листа и почвата, и рано напролет причинява първите заразявания. Независимо от причинителя, заразяването става през рани и през пъпките на дръвчетата.

Нападнатите от съчмянка дървета не загиват, но дават по-малко и по-некачествени плодове. Най-характерните признаци на болестта се наблюдават по листата – първоначално по тях се появяват дребни пурпулночервени точки, които по-късно покафеняват и опадват. Листата придобиват вид на стреляни със съчми и от там идва популярното й име – сачмянка. Освен листата, сачмянката напада още клонките и плодовете.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини