Инж. Дамян Дамянов е назначен за заместник-министър на земеделието и храните

Инж. Дамян Дамянов е назначен за заместник-министър на земеделието и храните. Притежава дългогодишен управленски опит в сферата на стопанисването, защитата и опазването на горските ресурси. Повече от 10 години от професионалната му кариера е свързана с „Югозападно държавно предприятие“ ДП-Благоевград, където той последователно заема длъжностите заместник-директор и директор. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Факултета „Горско стопанство“ на Лесотехническия университет в гр. София. Той има и завършена докторска степен по екология и опазване на екосистемите към Института по гората, Българска академия на науките.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X