Вече е възможно приключването на заявления за подпомагане за Кампания 2023

От днес е възможно приключването на заявления за подпомагане за Кампания 2023 в ИСАК, но само и единствено за заявления без участие по интервенциите по Мярка 10, Мярка 11, новите мерки по АЕП, Биологично растениевъдство и Биологично пчеларство, Еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни) – (ЕКО БЖ) и Тютюн, поради промени в националното законодателство, както и предстоящо актуализиране на данни в ИСАК.!
Заявленията за подпомагане се приключват в общинската служба приела заявлението, която е в рамките на областта по постоянен адрес на кандидата (ФЛ) и адрес на управление (за ЮЛ и ЕТ) . Ако постоянният адрес/адресът на управление е в друга област, тогава заявлението се приключва по постоянен адрес/адрес на управление на бенефициента .

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X