Атидже Алиева-Вели: Земеделците имат нужда от подкрепа, а не само нови изисквания

По време на своята пленарна сесия, Европейският парламент гласува в подкрепа на доклад относно “Гарантиране на продоволствена сигурност и дългосрочна устойчивост на селското стопанство на ЕС”, съдържащ призив за изравняване на плащанията за земеделците по линия на инструментите на общата селскостопанска политика.
Евродепутатът от ДПС/Обнови Европа Атидже Алиева-Вели, като един от съ-вносителите на предложението в тази насока, подчерта по време на дебата по доклада, че „основната подкрепа на доходите на земеделците е по линия недиректните плащания на площ. Несправедливо е, българските и други европейски земеделци да получават по-ниски плащания.“
„Нека Европейският парламент най – накрая направи тази важна крачка – за устойчиво земеделие, за равни възможности, с равни субсидии“, настоя българският евродепутат.
Приетото изменение призовава Съвета за ускоряване на процеса на изравняване на подпомагането по линия на ОСП спрямо средното за ЕС, за да могат земеделските стопани в държавите членки, в които този процес все още не е приключил, да се справят с настоящите предизвикателства.
„Устойчивото и екологично производство на храни ще бъде предизвикателство за фермерите през следващите години, а достъпността на храните в социален аспект – предизвикателство за потребителите. Гарантирането на продоволствената сигурност в условията на нарастващи производствени разходи, екологизиране на ОСП и новите изисквания днес изглеждат повече като трудности отколкото като възможности за селските стопани. Земеделците имат нужда от подкрепа – не само от забрани и нови изисквания.“, посочи още Алиева-Вели.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини