Нощенки и ливадни пеперуди – пазете се!

Започват инсектицидните пръскания по Слънчогледа срещу вредители

Отлична практика от все повече фермери е избирането на стратегически подход в отглеждането на културите си. В момента в по-голямата част от страната се провежда мониторинг, за да се установят вредителите по посевите. Освен Нощенките, в Североизточна България са установени популации на Ливадна пеперуда.

От климатична гледна точка, можем да констатираме категорична липса на справедливост, защото за североизточна, източна и югоизточна България няма и следа от обилните дъждове, които нанесоха огромни щети основно в централна и северозападната част от страната. Това доведе фермерите отново до чувство за стагнация и безпокойство. Разбира се бодрият поглед на българският земеделец ни дава надежда, че и тази година ще има с какво да се гордеем.

В помощ на производителите, ето и съвсем ново научно проучване, публикувано тази година, по отношение на вредителите по слънчогледа.

“Бяха проведени полеви експерименти за две последователни години, за да се регистрира динамиката на популацията на Helicoverpa armigera Hubner и поведението при търсене на храна на опрашителите при слънчогледа преди и след предприемане на практики за управление на вредителите. Проучването разкрива, че H. armigera (ларвите) са преминали ETL (Икономическо прагово ниво) от 10 SW (Стандартна седмица), което налага прилагането на мерки за управление на вредителите. Много видове опрашители бяха наблюдавани да се хранят със слънчогледи през същото време, в което се налагат третирания. Най-малко търсене на храна от опрашители е регистрирано в ранните сутрешни и късни вечерни часове, което показва избягване на прилагането на инсектициди, когато активността на опрашителите е максимална. Комбинация от синтетични и био-инсектициди (Chlorantraniliprole, Bt – kurstaki, Emamectin-benzoate, Spinosad, Lambda-cyhalothrin, Novaluron и Neem-oil) бяха тествани за тяхната ефикасност срещу H. armigera и влияние върху поведението на опрашителите при търсене на храна. Участъците, третирани с био-инсектицид, регистрират значително по-голям брой опрашители, търсещи храна, в сравнение с участъците, третирани със синтетичен инсектицид. От използваните инсектициди, хлорантранилипролът показва най-висока ефикасност срещу H. armigera, но регистрира най-ниска активност на опрашителите при търсене на храна и през двете години на изследване. За разлика от това, третираните с масло от Нийм и Bt-kurstaki парцели показаха максимално търсене на храна от опрашителите, докато успешно управляваха H. armigera.”

Заключението от проучването установява категорична ефективност в комбинация с баланс между борбата с вредителите и опазването на полезните видове, чрез използването на комбинирана стратегия за растителна защита. Прилагането на Биологични препарати в комбинация със синтетични, не намалява контрола – напротив, дава оптимистичен поглед към съвременното разумно земеделие.

Мониторинг на вредители

Мониторинг се провежда в цялата страна. Ето и няколко основни практики:

Основното препоръчвано вземане на проби е изследване на най-малко пет последователни растения в един ред на шест широко разположени места в цялата култура.

Шестте места, избрани за вземане на проби, трябва да представляват области, които са типични за полето и не трябва да включват области като нетипични влажни, ниски зони, хълмове или външни редове, които няма вероятност да бъдат представителни за останалата част от полето.

Заразяването с вредители, може да бъде изключително неравномерно, което затруднява мониторинга, но ние ви препоръчваме произволно вземане на проби от различни ключови участъци от полето, за да се оцени икономическо значимото нападение, както и вида на неприятелите. Така може да се изчисли средната стойност за полето.

Ако се прилагат феромонови или светлинни уловки за мониторинг, то задължително трябва да се следват указанията за тяхното най-ефективно приложение.

Използване на инсектициди за най-добра практика.

Инсектицидите са ключов инструмент в програмата за интегрирана борба с вредителите при слънчогледи. Въпреки това, ненужните или несъвременните пръскания или изборът на грешни пестициди могат да разпалят вторични вредители, да ускорят по-добрата устойчивост към пестицидите на основният неприятел, като развият неговата резистентност,, да замърсят, да увеличат разходите и да намалят рентабилността.

Важно е да познавате добре действието на всеки от избраните инсектицидни препарата, за да атакувате коректно и навременно вредителите. Повтарящата се употреба на синтетичен пиретроид категорично води до по-високи нива на резистентност при много от видовете неприятели. Когато се използват инсектициди при слънчогледи, трябва да се имат предвид както краткосрочните, така и дългосрочните фактори.

Защита на полезните видове

Полезните видове насекоми включват естествени врагове на насекоми вредители като са хищници, паразити и паразитоиди, опрашители и разлагащи стърнища.

Опазването или използването на естествените врагове помага да се регулира гъстотата на вредителите, особено на дребните видове от тях.

За постигане на здравословна популация от естествени врагове в културата, трябва да се знае следното:

  • Където е възможно, трябва да се използват възможно най-щадящите стратегии. Тази стратегия позволява популации от естествени врагове да се натрупат в културата и да имат максимално въздействие върху вредителите.
  • Опциите за нехимически контрол, които нарушават натрупването на вредители в това число бормбата с неприятелите в ларвен стадий, засаждане в стърнища, стратегическо култивиране, сеитбооборот, са изключително полезни за избягване на огнища на вредители, намалявайки необходимостта от пестицидно пръскане в културите.
  • Некултурната растителност, особено местната растителност, осигурява важно мястообитание подслон, прашец, нектар, плячка за естествените врагове. За жалост обаче, плевелната растителност е дом на повече вредители, отколкото естествените врагове и е важно да се знае, че има движение между местната растителност и културите.
  • Дори селективните инсектициди ще убият една или повече групи естествени врагове. Колкото повече приложения, толкова по-голямо е кумулативното въздействие върху популациите от естествени врагове. Яйцата и/или ларвите могат да избягат от първото приложение, но не и от следващото, затова е важен контрола и внимателното приложение на избраните пестициди.
  • Настоящите хибридни слънчогледи до голяма степен се самоопращат, но няколко вида местни, диви и кошерни пчели се хранят в слънчогледовите култури. За да предотвратите убиването на пчелите, избягвайте пръскането с продукти, които са с широк спектър или имат ефект върху пчелите, по време на цъфтежа. Използвайте химикали с кратък остатъчен предцъфтеж. Ако е възможно, проведете пръсканията докато пчелите не се хранят активно или дайте възможност на близките стопани да затворят или преместят кошерите си.
  • По възможност избирайте щадящи и селективни инсектициде с конкретно действие. на пазара има отлични възможности за инсектициде със стомашно действие (като инсектицидите с масло от Нийм), както и инсектициди на основата на бактерия Bacillus thuringiensis.

Успешната стратегия при инсектицидните пръскания дава по-големи шансове не само за по-богата реколта, но и за по-светло бъдеще в земеделието.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X