Застраховка – стратегия срещу загуби поради климатичните промени

Земеделието не е просто призвание – то е бизнес, в който влагаме много. Точно като всеки бизнес и тук е момента да поговорим за пари. Вариантите за обезпечаване са може би добро решение, когато годините са с нестабилен климат.

Една от основните стратегии за справянето с климатичните промени по отношение на земеделието е застраховка по агрометеорологичните показатели.

Те могат да намалят или премахнат отрицателните ефекти от природните рискове върху селскостопанската продукция. Ако надвиши предварително определения стандарт, застрахователят ще бъде отговорен за обезщетението.

Няма нужда да се анализират и изчисляват загубите, тъй като те не са свързани с действителната ситуация по отношение на щетите по реколтата. Застраховането, базирано на селскостопански метеорологичен индекс, прилага концепцията за финансови инструменти за управление на риска от природни бедствия и привлича социални фондове за участие в разпръскването на селскостопански природни рискове, осигурявайки нов начин за прехвърляне на риска от земеделските производители.

С разработването на застрахователни продукти, базирани на метеорологичен индекс за различни метеорологични обстоятелства, много развиващи се нации започват да въвеждат застраховка, базирана на метеорологичен индекс, на пазара на селскостопанско застраховане. От началото на 21 век застрахователните продукти, базирани на селскостопански метеорологични индекси в развиващите се страни, постепенно обхващат целият свят. Десетки застрахователни планове, базирани на метеорологичния индекс, са пилотирани в развиващите се страни. В бъдеще застраховането, базирано на селскостопанския метеорологичен индекс, се счита за важна посока на развитие и превенция на риска.

Това е инструмент за управление на риска, който показва значително обещание за насърчаване на устойчиво развитие. Индексното застраховане може да помогне на дребните фермери и скотовъдци да повишат устойчивостта си на метеорологични сътресения като суша или наводнения, като същевременно насърчава инвестициите в производителност, които в добри години създават път към просперитет.

Ефективното прилагане на селскостопанска индексна застраховка е сложно. Застрахователните интервенции на селскостопанския индекс изискват сътрудничество между множество партньори от публичния и частния сектор.

Как работи индексното застраховане за селско стопанство?

Застраховката по селскостопански индекс базира изплащанията на лесен за измерване комплекс от фактори, като например валежи или средни добиви, които предвиждат индивидуални загуби.

Индексното застраховане е привлекателно като инструмент за управление на риска в развиващите се страни, където фиксираните разходи за проверка на искове за голям брой малки ферми правят конвенционалното застраховане твърде скъпо.

Застраховането чрез селскостопански индекс преодолява два ключови проблема с конвенционалното застраховане освен високата цена:

  • неблагоприятна селекция – когато фермерите, които са по-склонни да претърпят загуби, са единствените, които купуват застраховка;
  • морален риск – ако обхванатите фермери намалят усилията или компрометират добивите с конкретната цел да получат застрахователно плащане.

Застраховката по земеделски индекс преодолява, както неблагоприятния подбор, така и моралния риск, тъй като индексът се основава на фактори, които не могат да бъдат повлияни от нито едно лице.

Най-често срещаните типове индекси са средни добиви на площ, растеж на културите и валежите. Всеки от тези индекси може статистически да предвиди загубите на реколта или добитък на отделен фермер с различна точност и при различни разходи. Докато индексите за добив на площ имат фиксирани разходи, които варират в зависимост от това колко площ се измерва, така и валежите и растежа могат да бъдат измерени дистанционно, което прави възможно повишаването на точността без непременно увеличаване на разходите.

Това подчертава един недостатък на индексната застраховка, който е базисният риск, което означава разликата между оценката на индекса за загубите на отделен фермер и действителните загуби на фермера.

При индексната застраховка винаги има шанс индивидуален фермер, който претърпи загуба, да не получи застрахователно изплащане. Също така винаги има шанс фермер, който е имал година без никакви загуби, да получи изплащане. И в двата случая договорът за индексна застраховка е неуспешен.

В известен смисъл базисният риск е компромис за избягване на необходимостта от проверка на индивидуални загуби. Индексната застраховка винаги ще носи основен риск, тъй като индексът на средните условия в даден район не е задължително да обхваща условията на всеки отделен парцел. Едно предизвикателство за застрахователите е да разработят по-точни индекси, които вършат по-добра работа при прогнозиране на индивидуалните загуби при по-ниски разходи и изграждане на по-добри договори, които включват предпазни мерки, така че фермерите, които не получават изплащане, все пак да бъдат защитени. 

Как застраховането по селскостопански индекс може да насърчи икономическото развитие?

Застраховката по селскостопански индекс укрепва селското стопанство в развиващите се страни, действайки като предпазна мрежа, когато настъпят бедствия или има нужда от по-големи инвестиции в производителността.

И двете ползи заедно са предпазна мрежа в лоши години и по-високи доходи в добри  – така застраховането по селскостопанския индекс може да има по-голямо въздействие от други форми за развитие.

Това, което отличава селскостопанската индексна застраховка от другите интервенции за развитие е как тя смекчава рисковете, които действат като бариери пред инвестициите в производителността.

Всички дребни фермери и скотовъдци се застраховат срещу климатични и други рискове. Например, някои избират традиционни сортове семена, запазени от предишни сезони, вместо хибриди, които могат да утроят добивите, но които трябва да се купуват всеки сезон.

Ограничаването на инвестициите по смисъла на финансите е един от начините за ограничаване на загубите в случай на застрахователно събитие. Въпросът е колко всъщност струват тези стратегии за самоосигуряване на домакинствата, които вече изпитват затруднения, а също и колко възможности се пропускат, за да се запази основният източник на храна. Икономистите в областта на развитието, които изучават въздействието на застраховането по селскостопанския индекс, наричат ​​увеличените инвестиции в производителността „предварителни“ ефекти. Тези предварителни ефекти идват от решенията, които един фермер или скотовъдец взема със знанието за застрахователното покритие.

Бъдещето на застраховането по селскостопанския индекс за развитие.

Незастрахованият риск за дребните фермери също засяга местните и регионалните икономики, които зависят от успеха на селското стопанство. Ефективните инструменти за управление на риска биха могли да помогнат за стабилизиране на поминъка на дребните фермери, насърчавайки по-широк селскостопански и икономически растеж.

Изследванията и възможностите за по-точни индекси за селскостопански застраховки нарастват значително, особено през последните години с напредъка в дистанционното наблюдение и сателитната технология. Тъй като индексите стават все по-точни, базисният риск на застрахователните пазари ще продължи да намалява. Това може да има голямо въздействие върху усвояването, тъй като изследванията показват, че основната причина, поради която фермерите избират да не купуват застраховка е високата цена.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X