Нощенка поврежда от два до пет плода

Зеленчуковите култури се нападат от многоядни нощенки:

  • подгризващи -прегризват младите растения на нивото на почвата;

  • надземни-гъсениците на които скелетират листата, изгризват отвори с различни големини, унищожават листата, цветните пъпки и цветовете.

Основните агротехнически мероприятия имат растително-защитен ефект в зеленчуковите градини, с тях се унищожава значителна част от популациите на нощенките, влошават се условията за хранене и яйцеснасяне. Химическата борба е най-ефективна, когато е насочена срещу младите гъсеници.

Нощенката, която напада много култури, включително царевица, фасул, грах, но най-често се среща при доматите и пипера е памуковата нощенка. Тя развива три поколения годишно. Вредят гъсениците, които след излюпването се хранят с онези части на растението, където са снесени яйцата. Скелетират и частично изяждат листата, а след трета възраст повреждат цветовете, бутоните и плодовете. Обикновено гъсеницата не унищожава напълно плода, в които се храни, а го напуска и се премества в друг. Така една гъсеница може да повреди от 2 до 5 плода докато завърши развитието си.

Борбата е ефикасна, когато е насочена срещу преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст. Необходимо да се извършат до две третирания през 8-10 дни, според метеорологичните условия и срока на действие на използвания инсектицид.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X