Министерството на земеделието и храните гарантира непрекъснатото осигуряване на дърва за огрев за местно население

Министерството на земеделието и храните и Държавните горски предприятия работят, за да гарантират непрекъснатото осигуряване на дърва за огрев за местно население. Нужните количества дървесина се доставят своевременно в складовете за съхранение и към момента няма очаквания за недостиг на дърва.

Според действащия в момента регламент в Закона за горите едно домакинство има право да закупи до 10 пространствени куб. метра. Тези ограничения бяха въведени в началото на тази година с решение на 48-ото Народно събрание. Новите правила за предоставяне на количествата дърва за огрев на местното население водят до недоволство сред хората от различни региони.

Обезпечаването на домакинствата с исканите количества дървесина би могло да се постигне със законодателна инициатива за промяна в правилата за предоставянето й. Експертите от Министерството на земеделието считат, че изменения в регламента са необходими, с което би се гарантирало безпроблемното задоволяване на местното население с дърва за огрев.

Министърът на земеделието Кирил Вътев проведе среща с директорите на 6-е Държавни горски предприятия, като основна тема на разговорите бе именно снабдяването на местното население с дърва. Ръководителите на предприятията заявиха пълна готовност за предоставяне на нужните количества дървесина на домакинствата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X