ЕК предложи правила за новите геномни техники и устойчивото управление на почвите

Copa&Cogeca приветства двете инициативи, но със забележки

Лилия Александрова

Комисията прие пакет от мерки за устойчиво използване на ключови природни ресурси, които ще укрепят устойчивостта на продоволствените системи и селското стопанство в ЕС.

„Благодарение на Закона за мониторинга на почвите ще се насочим към осигуряване на здравето на почвите в ЕС, което трябва да бъде постигнато до 2050 г., като се събират данни за здравето на почвите, които се предоставят на земеделските стопани и други управители на почви. Със закона устойчивото управление на почвите се превръща в норма и се вземат мерки за случаите на неприемливи рискове за човешкото здраве и околната среда, които се дължат на замърсяване на почвата“, съобщи институцията в свое прессъобщение.

Предложенията също така ще насърчат иновациите и устойчивостта, като позволят безопасното използване на техническия прогрес в новите геномни техники, за да се даде възможност да се разработват устойчиви на изменението на климата култури и да се намалява употребата на химически пестициди, и като гарантират по-устойчиви, висококачествени и разнообразни семена и репродуктивен материал за насажденията и горите. И накрая, с новите мерки се предлага също и намаляване на хранителните и текстилните отпадъци, което ще допринесе за по-ефективно използване на природните ресурси и допълнително намаляване на емисиите на парникови газове от съответните сектори.

Реакции от Copa&Cogeca

„След повече от десетилетие отлагане Европейската комисия представи предложение за регламент относно новите геномни техники (НГТ), както и директива за производството и търговията с растителен и горски репродуктивен материал“, коментират лидерите на Copa&Cogeca. В прессъобщение те приветстват инициативата и считат предложенията за добра отправна точка за достигане на решения при преговорите между институциите на ЕС.“

„Новите техники за размножаване на растения са част от инструментариума, позволяващ на развъдчиците да ускорят своите развъдни програми и да предлагат на пазара по-бързо и по-добри сортове растения, които трябва да са достъпни във всички сектори и всички региони в помощ на европейските фермери, изправени пред множество предизвикателства, включително ускоряването на изменението на климата“, посочват от Copa&Cogeca и допълват:

„Новите сортове растения трябва да предлагат допълнителни предимства в сравнение със съществуващите сортове растения. Фактът, че те са тествани и оценени по установени критерии, дава сигурност на фермерите. Засилването на изпитването на сортовете растения по отношение устойчивостта е подобрение, тъй като нивото на производство трябва да бъде поддържано с цел да се гарантира достъпност и сигурност на храните.“

От Copa&Cogeca коментират и изявлението на Комисията във връзка с публикуването на доклад относно патентоването на растения и свързаните с тях практики за лицензиране и прозрачност до 2026 г. „Законодателното предложение за растенията, произведени чрез НГТ, ще ускори разглеждането на подадените заявления за патенти. До 2026 г. ще бъдат предоставени толкова много нови патенти за растенията, че ще се блокира достъпът на други до генетични материали и контролиране растения и продукти на растителна основа по целия път от развъдчиците до крайните потребители. Copa&Cogeca обаче се противопоставя на използването на патенти при разновидностите на растенията“, посочват от лобистката организация.

Закон за мониторинга на почвите

Сopa&Cogeca приветства също Закона за мониторинга на почвите, но подчертава необходимостта от подобрение на определени елементи. Докато текстът предстои да бъде обсъден от Европейския парламент и Съвета, от организацията посочват няколко основни принципи, които държи да присъстват в него и да бъдат взети под внимание: „Първо, както при редица предишни инициативи, важно е, че Комисията има определен график, който е рационален и реалистичен така, че да се установят основни принципи при управлението на мониторинга и докладването; както и за да имат земеделските стопани и собствениците на земи възможност да приложат съответните мерки навреме и тези действия да доведат до адекватни промени.

Когато става въпрос за оценка на здравето на почвите, Copa&Cogeca изискват да се установят ясни разграничения между понятията за здрави и нездрави почви така, че тези определения да не зависят от произволен показател. Освен това е от изключително значение сертифицирането на здрави почви да съдържа компонента на добавената стойност за фермерите на място и практиките свързани с устойчивото управление на почвите да бъдат приложими от всички модели в земеделието.“

Според Copa&Cogeca разпоредбите относно отчуждаването на земята са слабост на законодателното предложение. „Жалко, че разпоредбата в закона не включва високи цели за държавите-членки, които да предотвратят неспиращото намаляване на земеделската и горската земя чрез отчуждаване и запечатване на почвата. „Би било за предпочитане този закон да съдържа по-строги разпоредби по този въпрос“, посочват от организацията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X