Атидже Алиева-Вели: Европейският парламент зае твърда позиция за отхвърляне на допълнителните тежести за животновъдите

По време на пленарна сесия днес, мнозинството от членовете на Европейския парламент подкрепи европейските и българските говедовъди, птицевъди и свиневъди, отхвърляйки намаляването на праговете за свиневъдните и птицевъдните ферми и включването на говедовъдни ферми в обхвата на Директива за индустриалните емисии.

Като член на Комисията по земеделие и развитие на селските региони и съ-вносител на поправки по темата, евродепутатът от ДПС/Обнови Европа – Атидже Алиева-Вели изтъкна след проведеното гласуване „Радостно е, че мнозинството от колегите, не само в Комисията по земеделие, а в целия Европейки парламент се вслушаха в опасенията на нашите фермери и по време на гласуването на предложението за Директива за индустриалните емисии бяха приети измененията, които заедно с колеги предложих в Комисията по земеделие. Така успяхме да отхвърлим предложението за включване на едрия рогат добитък в обхвата на директивата и да запазим лимитите за секторите Птицевъдство и Свиневъдство, отхвърляйки неоправданите допълнителни тежести и свръх-регулация за европейските животновъди.“

В процеса на преразглеждане на директивата, Европейската комисия бе предложила текст, съгласно който се намаляват праговете за свиневъдните и птицевъдните ферми и се включват в обхвата на законодателното предложение всички говедовъдни с повече от 150 животински единици, обосновавайки се с необходимостта от намаляване на генерираните от земеделските стопанства амоняк и метан. Предложението обаче бе подложено на значителна критика – както от представителите на държавите-членки в Съвета, така и от земеделските организации и бе отхвърлено при гласуване в рамките на Комисията по земеделие и развитие на селските региони на ЕП.

„Малките, семейни ферми не трябва да бъдат считани за промишлени инсталации. Целта на преразглежданото законодателно предложение е да помогне на европейския индустриален сектор да постигне гъвкавост и ефективност, осъществявайки зеления преход, но това може да стане единствено с балансирани и добре обмислени мерки“, допълни българският евродепутат.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X