Отпускат се 16 млн. лева за напояване на земеделски култури

Управителният съвет на фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс до 16 милиона лева по помощта за напояване през 2023 г. На 14 юни Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ (SA.107863 (2023/N)), разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Подкрепата е за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури с технологии, изискващи напояване, като се покрива до 80% от разходите за напояване.

Финансовата подкрепа се предоставя на производители на растениевъдна земеделска продукция, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или регистрирани по реда на Наредба № 22 от  21.12.2016 г. за реда за водене на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн. Земеделските стопани също така трябва да имат сключен договор за 2023 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Максималният интензитет на помощта е до 250 000 евро (488 957,50 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, като се взема предвид и финансирането по други извънредни помощи, прилагани на основание Временната рамка.

Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието и храните, да изготви указания за предоставяне на помощта.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X