СЛЕДЖЪТВЕНИ ГРИЖИ: Обследвайте нивите за полевка

Стърнището позволява да се вземат кардинални решения срещу упоритите плевели

След жътва добрата земеделска практика изисква да се направят маршрутни обследвания на стърнищата, за да се оцени състоянието на популацията на обикновената полевка. На площи с плътност над ПИВ (праг на икономическа вредност) – 2 колонии на декар, е задължително да се направи дълбока оран.
Добра възможност за мерки срещу коренищните плевели
При заплевеляване на посевите от пшеница и ечемик в преджътвения период с коренищни плевели – троскот, балур, пирей, тревист бъз и др., или с кореновоиздънкови плевели – паламида, повитица, млечок, горуха, вълча ябълка и др., след жътвата могат да се внесат хербициди с активно вещество на база глифозат, които са най-подходящи за решаване на проблема.
При химична борба, спазвайте изискванията:
– третирането с хербицида трябва да става във фенофаза “бутонизация” на широколистните и “изкласяване” на житните плевели;
– температурата на въздуха не трябва да надвишава 25°С, измерена на сянка;
– скоростта на вятъра трябва да е до 2 м/секунда;
– хербицидите трябва да се прилагат с наземна техника, като се спазват минималните защитни зони в зависимост от посоката на вятъра;
– да не се допускат животни на паша в третираните площи най-малко 30 дни след третирането;
– обработка на почвата на третираните площи може да се прилага
– не по-рано от 15 – 20 дни след третирането.
Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи се забранява изгарянето на стърнищата и другите растителни остатъци в земеделските земи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X