Таня Георгиева, заместник-министър на земеделието: Приоритетите ни са Стратегическия план и НПВУ

Заместник-министър Георгиева, предстоят промени в Стратегическия план за земеделие…

На 11 юли беше публикувано в Държавен вестник Решение на Народното събрание, което ни задължава в двумесечен срок да представим Проект на промени в Стратегическия план. Целият капацитет на Министерство на земеделието е ангажиран в разработването на тези промени. Те ще бъдат комуникирани с бранша. Надяваме се земеделците да участват активно в процеса с коментари и предложения. Особено с оглед на опита, който вече имаме от първата година на прилагане по отношение на всички интервенции, свързани с площи и животни.

Една от темите, които силно вълнуват земеделските стопани са т.нар. ДЗЕС-ове…

Да, наистина много щекотлива тема. Истината е, че стандартите, които се виждат в Заповедта, която излезе наскоро, произтичат от начина, по който са дефинирани в Стратегическия план. Настоящият екип на МЗХ не е в позиция да ги променя, тъй като ние сме длъжни да прилагаме Стратегическия план такъв, какъвто е. Запознати сме и отдавна знаем къде са проблемите по отношение на тези стандарти. Първо – в тяхното обяснение към фермерите. А след това, който е успял да ги разбере, как успява да ги приложи на практика.

Позитивното за тази година е, че за два от стандартите – ДЗЕС7 и ДЗЕС8 имаше дерогация, която при нас успя да влезе на ниво Стратегически план. Аргументите са свързани с необходимостта от обезпечаване на глобалната продоволствена сигурност на фона на войната в Украйна. Дерогацията е факт по отношение на непроизводствените площи и ротацията на културите, за да имат повече свобода фермерите.

Към настоящия момент на европейско ниво текат дискусии на ниво министри на земеделието тази дерогация да може да се прилага и през 2024 г. Но това е тема в развитие.

Самите стандарти могат да бъдат прецизирани, когато се отвори Стратегическия план за промени. Но могат да бъдат прецизирани до момента, в който има одобрение от Европейската Комисия. Държавите членки нямат особено голяма свобода по отношение на тези стандарти.

Стартира ново обществено обсъждане по Плана за възстановяване и устойчивост. Какво наложи това?

На 24 юли качихме за второ обществено обсъждане 2 от процедурите. Захващайки се с тази задача, която е в моя ресор като заместник министър и задълбочавайки се в правната рамка, на която трябва да отговорят тези процедури, установих доста дефицити. Моят екип работи много интензивно, за да може да се отговори на всички изисквания и да се повиши качеството на процедурите.  Преценихме, че е необходимо второ обществено обсъждане, тъй като е важно да чуем и мнението на заинтересованите страни. Междувременно, докато тече общественото обсъждане, ще можем да финализираме и някои отворени въпроси, които имаме все още в преговорите с Европейската Комисия. Непрекъснато подчертавам, че Планът за възстановяване и устойчивост е различен механизъм на пряко управление от ЕК. И преди получаване на „зелена светлина“ от ЕК по отношение на тези процедури, ние не трябва и не можем да имаме приеми. Тъй като рисковете са изключително много. Нашето желание и като индикативна дата сме посочили 15 септември за стартиране на процедурите, които в момента са на обществено обсъждане.

Като по отношение на мярката за напояване сме в комуникация с комисията по отношение на някои въпроси, които те имат. Съвсем скоро се очаква да качим и нея за обществено обсъждане. То отново ще бъде един месец, тъй като правната рамка не позволява то да бъде по-кратко.

Важно е да кажем, че по процедурите, които са качени за обществено обсъждане, финалните насоки, могат ад съдържат прецизирани текстове, които да отразят забележките на комисията

Ася Василева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X