Торове: Какво въздействие ще има спирането на Черноморското споразумение?

Спирането на безопасния коридор в Черно море и неотдавнашните атаки срещу логистиката на украинските пристанища имат и ще имат последици на международния пазар на зърно. Но какво да кажем за торовете?;

„Можем ли да видим повторение на ситуацията от пролетта на 2022 г., когато цените на торовете се повишиха до рекордни нива и застрашиха световната продоволствена сигурност?“, пита Организацията за пазарна информационна система за земеделие (AMIS).

Безопасният коридор беше създаден през юли 2022 г. и помогна за възстановяването на селскостопанските потоци, въпреки че официалните данни показват, че през тези пристанища не е осъществяван износ на торове.

Корабите и търговците избягват района поради допълнителни ограничения и повишени рискове. Следователно не се очаква спирането на коридора да има пряко въздействие върху пазарите на торове.

Заедно със споразумението за посредничество беше сключено споразумение и за улесняване на износа на руски храни и торове. Руската федерация беше най-големият износител на амоняк в света през 2021 г., но износът й е силно засегнат след избухването на войната в Украйна.

Основният тръбопровод за амоняк „Толяти-Одеса“, свързващ руските производители с Черно море, първоначално е бездействал, а след това е бил повреден. Въпреки че други износители успяха да затворят разликата в предлагането и глобалното търсене се стесни, пазарът на амоняк несъмнено ще остане особено чувствителен към шокове, тъй като спирането на коридора забавя всеки шанс за възстановяване на руския износ.

Ситуацията е различна за другите торове, посочват от AMIS. Износът на руски карбамид и фосфати се ускори през 2022/2023 г., тъй като износителите пренасочиха логистиката през вътрешните пристанища в Балтийско море, като исторически високите международни цени покриват допълнителни транспортни разходи.

Износът на пкалий също продължи, макар и с по-бавни темпове поради предизвикателствата пред железопътните превози и по-ниското глобално търсене на калий. Руската федерация обаче вероятно ще запази високия си дял в световната търговия с калий.

Краят на коридора потвърждава, че износът на торове от Черно море няма да се върне към предишното си „нормално“ положение в скоро време. Световната търговия обаче имаше време да се приспособи след избухването на войната и може да се очаква да продължи да осигурява адекватни доставки, стига да не възникнат нови проблеми.

AMIS смята, че цените на торовете са реагирали на последните събития и са продължили възходящата тенденция, която вече е започнала през юни след няколко месеца на спад на цените.

Следващият голям кръг от покупки е след няколко месеца, а през последната година пазарните играчи разработиха нови логистични и политически опции, от които да избират. Пазарите на торове обаче ще продължат да следят отблизо развитието на ситуацията в Черно море.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X