Авансовите плащания на фермерите – от 16 октомври, след 30 ноември – субсидиите

ЕК обяви, че държавите могат да дават в аванс до 70% от директните плащания и до 85% от парите, базирани на площ и добитък – прието е с дерогация за 2023 година

В Официален вестник на Европейската комисия (ЕК) на 21 юли беше  публикуван Регламентът за дерогация за 2023 г., относно нивото на авансовите плащания за интервенциите под формата на директни плащания и на интервенции за развитие на селските райони, базирани на площ и животни.

В официалното съобщение относно сумите, които ще постъпят по сметките на фермерите като аванс от кампания 2023 г., ЕК обяви, че страните членки получават право тази година да плащат до 70% от интервенциите за директни плащания и 85% от интервенциите за развитие на селските райони, базирани на площ и добитък съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 на ЕП и на ЕС.

Регламентът е задължителен във всички свои елементи и се прилага пряко във всички държави-членки.

С него е определено, че авансовото плащане може да започне от 16 октомври  и ще приключи на 30 ноември.

След този интервал разплащателните агенции могат да започнат да изплащат регулярните субсидии, тоест разликата между авансово преведените суми и крайната сума, на която фермерът има право на хектар или глава животно.

Като мотиви за дерогацията в регламента за авансовите плащания от ЕК се казва, че фермерите търпят значителен спад в цените на много земеделски продукти като са цитирани специално зърнените култури, маслодайните семена и млечните продукти.

В някои държави членки ситуацията е станала особено трудна, тъй като съотношението между цените на производствените фактори и цените на суровините се е влошило значително, пишат от ЕК.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X