През поливен сезон 2023: Водата може да не достигне за всички стопани

„Напоителни системи“ ще доставя приоритетно на дългогодишните си лоялни клиенти

Дружеството напомня до 30 октомври т.г. да се  заявят прогнозните поливни площи за 2024 година

Както стана известно на всички земеделски производители от 21 август тръгва кандидатстването по схемата на държавна помощ в подкрепа на разходите за вода за напояване, утвърдена в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

С утвърдения бюджет от 16 млн. лева ще се компенсират до 80 на сто от направените разходи, което ще се изчислява на база на  информация от доставчика на услугата за извършените плащания по сключените договори. Земеделските стопани трябва да имат договор с доставчика на  услугата, сключен до 30 септември 2023 г.

Напояването вече е приоритет на кабинета на министъра на земеделието Кирил Вътев, както той заяви при встъпването в длъжност. За целта ще бъдат разработени необходимите документи и ще бъде създадена дирекция „Хидромелиорации“ в аграрното ведомство, която специално да се занимава с политиките за напояване.

Министър Вътев има намерение максимално да се увеличат поливните площи. Но за настоящия поливен сезон нещата си стоят по стария начин от страна на „Напоителни системи“ и от там се опасяват, че в резултат на подпомагането на земеделските стопани за компенсиране на част от разходите, съществува реална възможност за увеличаване на площите или на броя поливки, както показва практиката от предходни години, което може да ги постави в невъзможност да обслужат всички желаещи.

Опасявайки се от ниски обеми в язовирите и при липса на приток дружеството не изключва, че заявените водни обеми за напояване няма да бъдат допълнително редуцирани.

От там още през пролетта са предупредило клиентите, че при двойно увеличение на заявките за вода и на площите, има риск да не успеят да покрият всички заявки.

Съветът на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД е  предупредил още управителите на клонова структура, че приоритетно водни маси ще се доставят до дългогодишните лоялни клиенти. А доставката за новозаявени площи и за допълнителни поливки ще бъдат осъществявани при налични водни количества във водохранилищата.

Дружеството напомня, че предвид предвидените компенсации, за поливен сезон 2023, в договорите за доставка на вода за напояване няма да бъдат залагани отстъпки по методиката за определяне на цената на услугата „доставка на вода“ за напояване.

В края на поливен сезон 2023, но не по-късно от 30.10.2023 г. контрагентите, до които е доставяна вода през сезон 2023, трябва да заявят намерения с прогнозни площи, до които да се предвиди доставка на вода през сезон 2024, с оглед своевременно прогнозиране.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини