НСИ: За една година пшеницата е поевтиняла с 32,2%, а слънчогледът – с 48,2%, кравето мляко – 2,2% всички останали стоки – с ръст

Актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 г. се е понижил с 6,4% спрямо същото тримесечие на 2022 г., което се дължи на значителния спад от 19.5% в индекса на цаните в растениевъдството. Необичайно, но при индекса на продукцията от животновъдството имаме повишение с 14,8%, съобщиха от НСИ.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 4,8%, като в растениевъдството те се понижават с 15,8%, а в животновъдството се увеличават с 12,9%.

Спрямо същото тримесечие на 2022 г. се отчита спад в цените на зърнените култури от 25,8%, и в цените на техническите култури – 32,1%. Тези резултати се дължат на силния спад в цената на меката пшеница – 32,2%, и на слънчогледа – 48,2%.

Увеличение он 15,6 процента обаче е отчетено в цените на зеленчуците и плодовете.

Цените на живите животни също се покачват – с цели 1916% в резултат на нарастването на цените на едрия рогат добитък – 7,5%, на свинете – 30,7%, и на бройлерите – 25,7%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 9,3%, което е в резултат на по-високите цени на овчето мляко – с 20,9% нагоре, и на кокошите яйца за консумация – с 37,9%.

От НСИ правят сравнение в цените през второто тримесечие на тази година с цялата 2022 г. Данните там сочат, че поевтиняването на зърнените култури е с 24.3% – в резултат на спада на цените на меката пшеница с 30,9%, а при техническите култури намалението е в размер на 24%  – в резултат на намалението на цените на маслодайния слънчоглед с 34,5%. Наблюдава се ръст на цените на зеленчуците и плодовете с 24.4%.

Спрямо 2022 г. цените на живите животни се увеличават с 18.8%, което е в резултат от повишаването на цените на свинете – с 29,4%, и на птиците – с 18%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 6%, което пък следва от ръста в цените на млякото от дребен рогат добитък – с 15,6%, и на кокошите яйца за консумация – с 28%. Цените на кравето мляко обаче отбелязват спад от 2,2%.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X