Стратегическият план: Промените за плодове и зеленчуци стартираха

Земеделският министър Кирил Вътев ще види „къде зимуват раците“ и ще влезе в приключение по пътя на агрохранителната верига на плодовете и зеленчуците. Макар че е малко глупаво да наречем така различните браншове на овощарите и зеленчукарите, които сега внасят предложенията си за промяна на стратегическия план.

На фона на трагичния извод, че

в момента на нашия пазар 40% от плодовете и зеленчуците са български, а 60% – вносни,

не се разполага с друго като сериозен анализ, което да показва какви са точно причините и как се е стигнало дотук, освен подценяването и непрофесионализма.

Когато браншовете от двата сектора, заедно министъра и с ресорния зам.-министът Александър Йоцев започнаха да обсъждат преди дни картината на плодовете и зеленчуците в България, стигнаха едиствено до извода, че промените в стратегическия план са неизбежни, а страстите ще бъдат бурни.

Дебатите се разгръщат с пълна сила, както казахме. Аграрното ведомство е със съзнанието, че има ясна спусната задача от парламента за ефективни промени на плана, чрез който ясно да се визира кои фермери и стопанства как трябва да бъдат подпомагани, за да се увеличи делът на родното производство. Не че после в Комисията по земеделие в парламента има големи аграрни капацитети, които да приемат плана.

Министър Вътев един-два пъти се презастрахова, че

няма как да се прави стратегия за промени без точен пазарен анализ

Освен, че знаем, че разчитаме на 60%  от внос. Той е убеден, че каквито и промени да се правят, те трябва да бъдат на базата на дългосрочни прогнози за изменението на климата. И да предвидят проблема  с  райониране на културите в страната според климатично-почвените условия, за което още не сме и мислили.

Според Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържищата, разрешаването на проблемите може да стане

само чрез прозрачни взаимодействия и в търговските, и в икономически процеси, които са най-важни

По последни данни през големите търговски вериги преминават 70% от земеделските продукти, което за фермерите е тревожно и безбожно.

Зам.-министър Александър Йоцев каза, че браншовете вече са задали доста интересни въпроси на  консултативния съвет и сега внасят много на брой и най-разнообразни предложения по плана.

Ако се опитаме да обобщим предложенията…

Производителите на плодове и зеленчуци искат увеличаване на размера на ставката по обвързаната подкрепа на равнището на поне 25% от разходите за производство по технологични карти.

Настояват за отделен специален режим за подпомагане на отопляемите и неотопляеми оранжерии и компенсациите и енергийно подпомагане възоснова на реално извършените разходи за енергия.

Предлагат уеднаквяване на ставката за картофи за нишесте, лук и чесън.

Специално искат насърчаване на използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия.

Дружно настояват да отпадне ангажиментът за задължителна продажба през лицензираните стокови борси и тържища и контрол на 90% от продукцията за продажба.

Овощарите настояват при обвързаното подпомагане да се увеличи планираната ставка за плодове с 25% и за изравняване на подпомагането между основната група на плодовете, и на сливи и десертно грозде. Те смятат, че е излишно подпомагането на планински плодове и зеленчуци, но искат повече пари за екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал.

Искат увеличаване на нивото на подпомагане, което към момента е планирано с 37 % по-надолу от ставката на площ по аналогичното направление за борба с почвената ерозия от предишния програмен период.

Био асоциацията иска признаване като органичен подобрител на остатъчните количества от листа, тревна маса и нарязани клони в градините, а списъкът на старите сортове да се допълни с нови, както и да има възможност за комбиниране в стопанството на стари сортове с  биологично производство.

Еко схемата за почвения потенциал да претърпи увеличение на ставката, а тази за разнообразяване на отглежданите култури да включи трайните насаждения като допустими.

И още, и още …но ще видим как администрацията реагира на предложенията по време на вече разгорещилия се дебат.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X