България издържа администрация от 98 343 души

Данните са точни и официални  – от доклад на Министерскш съвет

Колко и каква е на брой българската администрация и как изглежда тя в детайли – за тези факти често се чудим и спорим, особено сега с наближаването на местните избори.

За да няма спорове и чуденки, тук ви представяме колко и какви са администрациите в България,  които работят по съответния закон за администрацията.

Министерства, агенции, комисии

По данни на МС през 2021 министерствата са били 17, тази година са 19.

Държавните агенции от 10 са станали 7.

Държавните комисии си стоят 4.

Изпълнителните агенции – от 29 са станали 32.

Администрациите, създадени с нормативен акт – от 54 са станали 53.

Областните администрации са 28.

Общинските са 262, като са намаляли с 3.

Специализираните териториални администрации са  144.

А всички до тук общо са 469.

По списъчен състав

В министрествата и администрацията на МС работят

6 997 души.

В  държавните агенции – 2 545.

В изпълнителните агенции – 13 351.

В администрациите, създадени с нормативни актове – 25  498.

В администрации с нормативен акт, отчитащи се пред НС – 7 048.

В структури по чл.60 от Закона за администрацията, тоест  създадени с устройствен правилник, приет от МС или издаден от съответния министър – 413.

Дотук общо 56 345.

Когато към тази цифра се прибави областната администрация с 997 души, и общинската с 34 573, както и специализираната териториална с 6 482 души, общо се получава, че цялата администрация на България е от 98 343 души.

Данните са официални от доклад на Министерски съвет.

Диана Ванчева

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X