Европейската комисия търси анализатори за изпълнението на ОСП

Оферти ще се събират до 14 ноември т.г.

ЕК обяви покана за представяне на оферти относно рамков договор за междусекторен анализ на селското стопанство и ОСП.

Комисията пусна на 7 август т.г. поканата за търгове относно такъв договор за аналитични услуги, включително за междусекторен анализ и синтез, относно селското стопанство и управлението на ОСП.

Анализът трябва да помогне на процеса на вземане на решения в областта на селскостопанската политика и политиката за селските райони.

ЕК възнамерява да направи серия от 5-годишни единични рамкови договори, които предоставят навременен, висококачествен, независим и солиден анализ на ключовите процеси за подкрепа в ОСП и свързаните инструменти, както и оценка на бъдещи инициативи в аграрната политика.

Анализи ще се правят и за хранително-вкусовия сектор в европейски и международен контекст.

Услугите по такъв рамков договор ще включват и икономическите, екологичните и климатичните и социални въздействия.

На анализ ще подлежат първичното производство, други части от веригата за доставки (нагоре и надолу по веригата, дистрибуция, търговия на дребно и т.н.), както и транспорт, съхранение и взаимовръзки на производството и потреблението на храни.

Крайният срок за подаване на оферти е 14 ноември  тази година.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X