До утре се приемат идеи какви да са критериите към центровете за съхранение на плодове и зеленчуци

По Националния план за възстановяване и устойчивост

До утре фермери и организации могат да дадат идеи какви да са критериите към инвеститорите в центровете за съхранение на плодове и зеленчуци.

Минималният размер на допустимите разходи за едно предложение ще е  300 000 лв., максималният – е 2 346 960 лв.,  субсидията за един кандидат не може да превишава 1 173 480 лв. Финансовата помощ за одобрени предложения е 50 на сто отразходите.

Одобрените проекти трябва да се изпълнят за 18 месеца, не по-късно от 30 юни 2025 г.

Групите и организациите на производителите трябва да са признати от министъра на земеделието не по-късно от 30 септември 2020 г.

Освен традиционните плодове и зеленчуци ще се съхраняват и ядки, гъби, десертно или френско грозде, касис, арония и  др.

Ще има регионален приоритет

При оценка на проектите, чийто максимум е 60 точки, 10 т. ще се дават на областите Благоевград, Пловдив, Кърджали, Смолян, 7  точки – на Пазарджик, Бургас, Хасково, Сливен и Кюстендил, 5 точки – на Стара Загора, Шумен, Силистра, Варна, Ловеч и Търговище.

10 точки ще се дават, ако най-малко 20% от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производство на енергия от фотоволтаични системи.

Изисква се да се представи производствена програма и предвидените количества продукция в нея да съответстват на капацитета на активите.

Ще се покриват разходи за всякаква техника за целта

както и за изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и други недвижими активи, за купуване на машини, съоръжения и оборудване за съхранение и подготовка на продукцията, за специализирани транспортни средства, включително хладилни и за машини за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт.

Допускат се и разходи за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи за собствено потребление.

Оценителна комисия ще съпоставя заявените пределни цени/референтни разходи към условията за кандидатстване и ще ги одобрява за финансиране.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X