България има закон за агрохранителната верига и подзаконови актове

Просто трябва да се чете

Немалко атаки получи предложението на аграрния министър Кирил Вътев за водене на политиката на ведомството му и решаването на проблемите на отделните браншове не по сектори, а по пътя на агрохранителната верига.

Някои от тях честно си казаха, че не разбират как ще става това и поискаха от него предложението му да влезе в закон или наредба. Това каза например преди десетина дни председателят на БФС Георги Стоянов, настоявайки идеята на МЗХ да бъде облечена в някаква законна форма, за да знае браншът къде е неговото място в тази верига и как ще функционира.

Според него вече втори месец само се говори, но няма реални действия, а трябва да стане ясно тази организирана агрохранителна верига как ще функционира, какъв ще бъде нейният смисъл и цели.

По повод на този апел, а и на други, които се чудят какво е агрохранителна верига и как законодателно трябва да бъде управлявана тя,  държим да кажем, че

България си има Закон за управление на агрохранителната верига

Той беше приет от 44-то Народно събрание на 21 май 2020 г., влезе в  сила от 20.06.2020 г. Обнародван е в ДВ. бр.51 от 5 юни 2020 г.

Текстовете му са много и дълги, те уреждат всичко, като се започне от органите, осъществяващи държавната политика, официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига, през органите, осъществяващи оценка на риска и обмена на информация, до общите и специфични изисквания и други официални дейности на територията на България.

Уточнени са и условията и реда за разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол, административна помощ и сътрудничество в областта на агрохранителната верига между компетентните органи в България и другите държави членки, Европейската комисия и другите институции на Европейския съюз.

Те са синхронизирани с безброй европейски регламенти и правила за функционирането на системата, мерките при управление на кризи и извънредни ситуации по агрохранителната верига, финансирането на дейности, свързани с официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига.

Определени са компетентните органи по агрохранителната верига, които осъществяват държавната политика. В това число са изредени прецизно задълженията на министрите на земеделието, на здравеопазването, на икономиката,  на околната среда и водите, които провеждат държавната политика по агрохранителната верига. Както и законите, които трябва да следват. Но те са много и не могат да бъдат изредени.

Ясни са и органите, които осъществяват официален контрол и други официални дейности по смисъла също на доста регламенти и решения.

Определени са и органите, осъществяващи оценка на риска по агрохранителната верига.

В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет, министърът на земеделието, министърът на здравеопазването, министърът на икономиката и министърът на околната среда и водите са издали и подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона.

Така че, който не е наясно, просто трябва да чете и да търси подходящата информация, за да се ориентира!

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X