Белтъчна диета за крави ще прави млякото още по-полезно

Британски специалисти са открили, че млечните продукти могат да станат по-полезни и безопасни благодарение на намаляване на равнището на белтъчините в дажбите на кравите, което ще позволи да бъде намалено влиянието на азота, чието постъпване в организма на животното става чрез почвата. Оттук следва, че първостепенна задача на фермерите е
КОРЕКЦИЯТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК
Според данните на направеното изследване концентрацията на азот в 1 ха може да бъде намалена с 11,2%.
След изучаването на състава на изхвърлянето на отпадните продукти от организма на кравите били изучени количествените показатели на белтък и азот в организма на животните. Прилагането на новия фураж позволило да бъде намалено съдържанието на азот. Така например при намалението на белтъчините от 75% на 45% количеството на азот намаляло до 25% (от 55%). Азотните газове и по-точно азотният и диазотният оксид и амонякът, които участват в подкиселяването на водите и почвата, предизвикват парников ефект и действат отрицателно на озонния слой.
В резулат на това учените стигнали до извода, че
КЪМ ЕСТЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ НА КРАВИТЕ НА ПАСИЩАТА ТРЯБВА ДА СЕ ДОБАВЯТ СПЕЦИАЛНИ ДОБАВКИ
Единственият минус на белтъчната диета е в това, че млеконадоят съществено намалява, но специалистите предполагат, че това е временен – преходен, ефект от естествената промяна на дажбата. Намаляването на азота, отделян в атмосферата чрез оборския тор, ще става за сметка на това, че 60 процента от преработените продукти ще бъдат от амоняк.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини