Комисията по земеделие в ЕП прие рамката за въглеродното земеделие

На първото си заседание след лятната ваканция Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент прие с голямо мнозинство становището на евродепутата Мартин Хлавачек от Чехия относно Сертификационната рамка за отстраняване на въглерод. Това е ясно послание, че въглеродното земеделие е част от решението и фермерите и лесовъдите трябва да бъдат в центъра на този нов модел.

Под ръководството на чешкия докладчик комисията постигна набор от компромиси, които гарантират всеобхватен подход към въглеродното земеделие във ферми или гори. Одобреното становище изменя предложението на Комисията, като включва дейности, свързани със смекчаване и адаптиране. Това ще направи възможно възнаграждението за допълнителни екологични постижения и ще осигури непрекъснатост на съществуващите схеми за въглеродно земеделие чрез опростен процес, който не генерира ненужна административна тежест. От съществено значение е всички вече положени усилия от фермерите, горските стопани и земеделските кооперации да бъдат признати, като по този начин се насърчава преходът.

В свое съобщение за медиите от Копа и Коджека приветстваха признаването на намаленията на емисиите на парникови газове в рамките на обхвата, мерките, поставени за предотвратяване на заграбването на земя, признаването на ролята на земеделските кооперации, както и на изясняване на по-адекватна базова линия за характеристиките на въглеродното земеделие.

Комисията по околна среда, която е компетентна по отношение на това предложение, следва да вземе надлежно под внимание това становище преди гласуването му на 2 октомври, изтъкват фермерските организации.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X